vårdekonomi

”Vi vill omfördela pengar till de som har störst behov”

”Vi vill omfördela pengar till de som har störst behov”
Beslutet kommer att gå igenom vid vårdstyrelsens nästa möte, säger landstingsrådet Malena Ranch (MP), ordföranden i landstinget Uppsalas vårdstyrelse.

Det finns goda skäl att omfördela resurserna till barnmorskemottagningar som har de tyngsta patienterna, säger Malena Ranch, ordförande i landstinget Uppsalas vårdstyrelse. Hon försvarar beslutet som kan innebära nedläggning för den privata barnmorskemottagningen Hjärtat. 

Som Vårdfokus berättat (se länk intill denna artikel) riskerar den privata barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala att läggas ner. Orsaken är att den politiska majoriteten vill delvis omfördela ersättningen för de gravida mödrarna utifrån olika socioekonomiska faktorer.

Grundarna av Hjärtat är i sig inte negativa till att ersättningarna ges utifrån olika gravida kvinnors behov, men vänder sig mot att politikerna i Vårdstyrelsen beslutat att införa en ersättningsmodell som baseras på CNI, Care need index.

Modellen används redan i dag av många landsting för att styra fördelningen av ersättningarna till vårdcentralerna utifrån olika patientgruppers socioekonomiska situation, men den är inte framtagen specifikt för gravida kvinnors behov.

Det vet vårdstyrelsens ordförande, landstingsrådet Malena Ranch (MP). Hon menar att det främst beror på att så få landsting har vårdval för barnmorskemottagningar: Stockholm, Uppsala och Skåne. I de andra landstingen ingår mödravården som en del av vårdcentralerna inom primärvården.

Företräder medborgarna

– Jag har stor respekt för att Hjärtats vd driver sin sak eftersom hans mottagning är en av dem som kommer att förlora på det här. Men som politiker och företrädare för medborgarna vill vi få till en jämlik hälsa. Vi vet att socioekonomiska faktorer påverkar hälsan och att många av våra barnmorskemottagningar har stora behov av att få en högre ersättning för vissa grupper av gravida, säger Malena Ranch.

Bland annat hänvisar hon till den rapport som mödrahälsovårdsenheten i Uppsalas landsting varje år ger ut.

– Läser man den så ser man att det är väldigt stora skillnader mellan våra barnmorskemottagningar. Inte i kvaliteten, utan i vårdtyngden. När jag ser hur det ser ut med graviditetsdiabetes, övervikt, rökning under graviditet och en rad andra faktorer blir det för mig helt uppenbart att vi behöver ge vissa barnmorskemottagningar en socioekonomisk kompensation, säger Malena Ranch.

”Vi måste få loss pengar”

Hon är väl medveten om att var fjärde gravid kvinna Uppsala kommun är listad hos barnmorskemottagningen Hjärtat och att det är en väldigt populär mottagning.

– De patienterna tillhör inte någon gräddfil. Däremot finns det vissa grupper av gravida som inte kommer till Hjärtat. Många andra barnmorskemottagningar har exempelvis betydligt fler gravida med utländsk bakgrund, fler som tar mycket längre tid, de dyker inte upp och så vidare. Vi måste få loss pengar för att höja ersättningarna till de mottagningar som har de största behoven, säger Malena Ranch.

När beslutet om att under 2017 införa CNI-indexet för barnmorskemottagningarna i Uppsala togs i Vårdstyrelsen i somras visade det sig i efterhand att oppositionspolitikerna inte hade fått läsa den skrivelse som Hjärtats vd Håkan Eriksson skickat till några politiker och tjänstemän, bland annat Malena Ranch. Skrivelsen hade inte blivit diarieförd.

Skrivelse missades

Enligt Malena Ranch berodde det på ett misstag. Hon trodde att tjänstemännen skulle göra det och de trodde att någon av politikerna skulle göra det. Det ledde till att oppositionen under Vårdstyrelsens senaste möte krävde att beslutet av formella skäl ska prövas vid nästa möte den 26 oktober. Men enligt Malena Ranch kommer det inte att förändra någonting. CNI kommer att införas för barnmorskemottagningarna under 2017.

Hjärtat startades på initiativ av barnmorskan Helena Eriksson för att hon ville få till en bättre kontinuitet mellan mödravården och förlossningen. Enligt hennes make, Håkan Eriksson, kommer mottagningen att gå miste om så stora ersättningar att den troligtvis inte överlever. På mottagningen arbetar i dag tio barnmorskor.

– När det gäller våra offentliga verksamheter vet vi vilka intäkter och kostnader de har, men den insynen har vi inte hos några av våra privata utförare. Därför kan jag inte uttala mig om konsekvenserna. Men det är klart att vi inte vill att några av våra mottagningar ska läggas ner. Vi kommer självklart att följa upp det här beslutet och ha en fortsatt dialog med Hjärtat, säger Malena Ranch.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida