Vill föda hemma – men får betala själv

Vill föda hemma – men får betala själv
De som vill föda hemma får oftast bekosta det själva. Foto: Colourbox

Det finns ingen skyldighet för landstinget i Halland att betala för en hemförlossning. Det slår Socialstyrelsen fast efter en anmälan från ett ungt par i Kungsbacka.

Hallands Nyheter berättar om Hanna Lindahl och Kalle de Maré som väntar sitt första barn i augusti. De har bestämt att de vill föda hemma och har också lovats assistans från två barnmorskor. Men kostnaden för det, 22 000 kronor, får de stå för själva.

När landstinget sa nej gjorde paret en anmälan till Socialstyrelsen eftersom de ansåg att landstinget bröt mot hälso- och sjukvårdslagen. Men Socialstyrelsen har avskaffat de nationella riktlinjerna för hemförlossning och svarar att det är varje landsting som avgör om de bekostar hemförlossningar.

I dagsläget är det bara ett fåtal landsting som ersätter kostnaden för barnmorska vid hemfödsel. Därför kan det vara bra för barnmorskor att känna till och informera om vad som gäller. I Stockholm till exempel kan blivande föräldrar ansöka om en hemförlossningspeng som motsvarar barnmorskans arbete.

Hanna och Kalle kommer ändå att välja att föda sitt barn hemma och själva stå för kostnaden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida