folkhälsa

WHO klassar zika som globalt hot

WHO klassar zika som globalt hot
Myggbekämpning i Venezuela. Foto: TT

Gravida som planerar att resa till drabbade länder uppmanas att diskutera saken med mödravården.

2 februari 2016

Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att klassa zikaviruset som ett globalt hot mot folkhälsan. Det innebär att alla tillgängliga resurser sätts in för att bekämpa viruset, utreda samband och risker samt arbeta för att få fram ett vaccin så snabbt som möjligt.

Folkhälsomyndigheten ger samma råd som tidigare: Den som reser till länder där zikavirus sprids bör skydda sig mot myggbett. Gravida kvinnor bör kontakta hälso- och sjukvården för råd.

Även om sambandet mellan zikainfektion och fosterskadan mikrocefali – där barnet föds med för liten hjärna – ännu inte är helt säkerställt så finns det en stark misstanke om ett samband sedan flera länder rapporterat en kraftig ökning av barn födda med mikrocefali och en samtidig ökning av infektioner med zikavirus.

För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. Fyra av fem får inga symptom alls. De som får symptom får lindriga besvär och behöver inte söka sjukvård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida