RESEMEDICIN

Gravida resenärer bör skydda sig mot myggvirus

Gravida resenärer bör skydda sig mot myggvirus
Folkhälsomyndigheten i Sverige avråder inte gravida från att resa till Brasilien efter julhelgens larm om att ett myggvirus misstänks orsaka allvarliga fosterskador. Men de rekommenderas att hålla sig uppdaterade via vaccinationscentral inför resa. Foto:Mostphotos

Ett myggburet virus misstänks orsaka fosterskador enligt brasilianska myndigheter. Här i Sverige rekommenderas gravida att kontakta vaccinationscentral inför resa till Central- och Sydamerika.

28 december 2015

Under julhelgen förklarade hälsodepartementet i Brasilien nationellt nödläge. Bakgrunden är den kraftiga ökningen av barn som fötts med fosterskadan microcefali.  Tillståndet kännetecknas av att huvudet är litet och hjärnan outvecklad, med risk för synskador, förlamning och utvecklingsstörning.

Myndigheten misstänker att det finns ett samband med ökningen av Zikafeber i landet. Sjukdomen ger vanligtvis milda influensaliknande symtom  och orsakas av Zikaviruset  som sprids av samma myggor som orsakar Denguefeber.

Samband inte fastställt

Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten i Sverige, bekräftar att det finns ett samband i tid mellan antalet Zikafall och fosterskadorna, men att det är för tidigt att säga något om orsakssambandet.Det kan finnas andra orsaker.

– Det finns inte tillräckligt mycket data ännu. Eftersom vi inte har egna fall här följer vi den internationella bevakningen nu, säger Anders Wallensten.

Han menar att det inte är aktuellt att avråda någon från att resa till de länder där Zika förekommer, men att gravida alltid bör vara extra försiktiga vid resa till tropiska länder. Myggnät, heltäckande kläder och myggstift är bra att ha med sig.

– Jag skulle rekommendera dem att ta kontakt med en vaccinationscentral eller liknande för att få råd inför resa till de aktuella länderna. Det är de som har den bästa kunskapen om vad som gäller i de enskilda länderna.

Avråder sällan

I Sverige kan Utrikesdepartementet, UD, avråda från resor till specifika länder på grund av fara för exempelvis krig, smittsamma sjukdomar eller miljökatastrofer. När det gäller risken för smittsamma sjukdomar ansvarar Folkhälsomyndigheten för att utfärda rekommendationer till UD. Enligt Anders Wallensten är det ytterst sällan som myndigheten avråder från resa till enskilda länder på grund av smittsamma sjukdomar.

Enligt Dagens Nyheter har 2 782 brasilianska barn fötts med microcefali under det senaste året där orsaken misstänks vara Zikavirus  Av dessa har 40 avlidit, rapporterar tidningen.

De brasilianska myndigheterna informerar nu allmänheten om hur de ska skydda sig mot myggstick, uppmärksamma symtom på Zikafeber samt sanera vattentillhåll där myggorna kan spridas.

 

Zikafeber

  • Zikaviruset sprids via myggor och orsakar lättare feber, utslag, huvuvdvärk, muskelvärk och ögoninflammation.
  • Symtomen påminner om Denguefeber.
  • Inkubationstiden är 2-3 veckor.
  • En av fyra får inga symptom och de som drabbas får oftast milda symptom som går över efter två till sju dagar.
  • Förekommer framför allt i Central- och Sydamerika, från Mexico till Basilien.
  • Myggorna förökar sig i stillastående vattenreservoarer.

Källa: Paho/Who

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida