antibiotikaresistens

50 patienter smittade med multiresistenta bakterier

Karolinska universitetssjukhuset lex Maria-anmäler smittspridning av VRE, vancomycinresistenta enterokocker, som omfattar totalt 50 patienter på fyra vårdenheter.

18 oktober 2017

VRE är tarmbakterier som är resistenta mot flera olika antibiotika, samt även vancomycin, ett av vårdens viktigaste antibiotika som används inom intensivvård. Eftersom enterokockerna är resistenta är det inte ovanligt att de sprids i sjukhusmiljö och flera större utbrott har förekommit på sjukhus tidigare.

Tillhör samma stam

Nu är det Karolinska universitetssjukhuset som tycks vara drabbat av ett större utbrott på en infektionsavdelning, två geriatriska avdelningar och en medicinsk akutvårdsavdelning i Huddinge samt en kärlkirurgisk avdelning i Solna.

Enligt lex Maria-anmälan upptäcktes totalt 50 fall av VRE i våras. I de flesta fallen har smitta hittats i screeningodlingar av avföring, i några fall även i urinodlingar, men inga patienter har behövt behandlas. Alla stammar tillhör samma typ av VRE.

Klassas som vårdskada

Anmälan görs eftersom de som nu bär multiresistenta bakterier har blivit smittade under vårdtiden och det klassas som en vårdskada. För patienterna innebär det att det kan bli svårt att behandla framtida infektioner.

  • Hittills i år har 188 personer smittats av VRE i Sverige.
  • Under hela förra året smittades 165 personer i Sverige.
  • 2008 drabbades Stockholms län av ett stort utbrott med 417 smittade personer under det året.
  • Även Gävleborg hade stora problem med VRE-utbrott 2014 då totalt 214 personer smittades där.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida