Könssjukdomar

Allt fler drabbas av gonorré

Allt fler drabbas av gonorré
Anmälda fall av gonorré per 100 000 invånare 2016 fördelat på län. Källa Folkhälsomyndigheten. Grafik: Siren

Förra året anmäldes nära 1 800 fall av könssjukdomen gonorré i Sverige. Det är den näst högsta siffran på 30 år. Enligt Folkhälsomyndigheten är den viktigaste förklaringen att allt fler väljer att testa sig.

Antalet anmälda fall av gonorré har ökat successivt sedan mitten av 1990-talet. Preliminära siffror visar att 1 781 fall rapporterades under förra året. Det är den högsta siffran sedan 1987 då 2 243 fall anmäldes.

Enligt epidemiologen Inga Velicko på Folkhälsomyndigheten bidrar flera faktorer till ökningen.

Förutom låg kondomanvändning bland unga har också antalet personer som testar sig ökat markant de senaste åren.

– Det är bra att vi upptäcker fler fall i tid. Om man går obehandlad kan man få komplikationer senare i livet eller så för man smittan vidare, säger Inga Velicko till nyhetsbyrån Siren.

Fler använde kondom

Efter 1987 minskade antalet fall av gonorré successivt fram till mitten av 1990-talet. En av orsakerna var hiv/aidsepidemin på 1980-talet som ledde till att människor i större utsträckning än tidigare började använda kondom.

År 1997 rapporterades endast 244 fall. Sedan dess har sjukdomen undan för undan blivit allt vanligare.

Flest fall i förhållande till befolkningsmängden anmäldes i fjol i Stockholm, Skåne och Uppsala.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida