Resistenta bakterier

Allt fler smittas med resistenta bakterier

Allt fler smittas med resistenta bakterier
Antalet rapporterade fall av ESBL ökade med 11 procent mellan 2016 och 2015. Illustration: Alissa Eckert and Jennifer Oosthuizen

Rekordmånga personer smittades av de multiresistenta bakterierna MRSA och ESBL under 2016. 

12 januari 2017

Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten, som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

– Det är problematiskt att antibiotikaresistensen ökar och har gjort det kontinuerligt under många år. Vi måste fortsätta att arbeta aktivt inom området i Sverige, men även påverka internationellt, säger Olov Aspevall, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten, till Siren.

  • Totalt anmäldes 4 436 fall av MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker, under 2016. En ökning med 14 procent från 2015.
  • Mellan 2014 och 2015 var ökningen dubbelt så stor, cirka 30 procent.
  • Antalet fall av ESBL, Extended-spectrum betalaktamases, ökade förra året med drygt 11 procent. Totalt anmäldes 10 689 fall.
  • Mellan 2014 och 2015 ökade ESBL med 7 procent.

Sett till befolkningsmängden rapporterade flest fall av MRSA från landstingen i Blekinge och Kalmar under 2016. Södermanland och Västerbotten klarade sig lindrigast undan.

Även när det gäller ESBL rapporterades flest fall från Blekinge i förhållande till antalet invånare, medan andelen fall var som lägst i Örebro.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida