Resistenta bakterier

Allt fler smittas med resistenta bakterier

Allt fler smittas med resistenta bakterier
Antalet rapporterade fall av ESBL ökade med 11 procent mellan 2016 och 2015. Illustration: Alissa Eckert and Jennifer Oosthuizen

Rekordmånga personer smittades av de multiresistenta bakterierna MRSA och ESBL under 2016. 

Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten, som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

– Det är problematiskt att antibiotikaresistensen ökar och har gjort det kontinuerligt under många år. Vi måste fortsätta att arbeta aktivt inom området i Sverige, men även påverka internationellt, säger Olov Aspevall, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten, till Siren.

  • Totalt anmäldes 4 436 fall av MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker, under 2016. En ökning med 14 procent från 2015.
  • Mellan 2014 och 2015 var ökningen dubbelt så stor, cirka 30 procent.
  • Antalet fall av ESBL, Extended-spectrum betalaktamases, ökade förra året med drygt 11 procent. Totalt anmäldes 10 689 fall.
  • Mellan 2014 och 2015 ökade ESBL med 7 procent.

Sett till befolkningsmängden rapporterade flest fall av MRSA från landstingen i Blekinge och Kalmar under 2016. Södermanland och Västerbotten klarade sig lindrigast undan.

Även när det gäller ESBL rapporterades flest fall från Blekinge i förhållande till antalet invånare, medan andelen fall var som lägst i Örebro.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida