Utredning klar

Biobanker ska inte få användas för att utreda brott

Biobanker ska inte få användas för att utreda brott
I Sverige finns i dag cirka 450 biobanker med drygt 150 miljoner provsvar. Arkivbild: TT

Prover ur biobanker bör inte kunna användas i brottsutredningar. Det föreslås i den utredning av biobankslagen som överlämnats till socialdepartementet. Däremot föreslås ett nationellt register över alla biobanker i Sverige.

30 januari 2018

I samband med att dåvarande utrikesministern Anna Lindh mördades 2003 lyckades polisen identifiera gärningsmannen, Mijailo Mijailovi?, genom genetisk data som de fick utlämnat från PKU-registret.

Protesterna inom hälso- och sjukvården blev högljudda. Man menade att många skulle vägra att lämna biologiska prover till sjukvården om de skulle kunna användas för andra syften än vad de från början var avsedda för. I samband med debatten begärde fler än 400 privatpersoner att bli bortplockade från pku-registret.

När Västerbottenpolisen några år senare ville ha ut dna-prover från den misstänkte Hagamannen vägrade Karolinska universitetssjukhuset att gå med på det.

I dag krävs domstolsbeslut

Numera krävs ett domstolsbeslut för att få ut proverna. Men i en intervju i Sydsvenskan i juni 2016 förklarade Lene Sörensen, biträdande ansvarig för PKU-biobanken, att sedan mordet på Anna Lindh hade inga fler utlämningar från PKU-register gjorts till polisen.

Mot bakgrund av den kritik som genom åren riktats mot biobankslagen tillsatte regeringen under 2016 en översyn av lagen. I går överlämnades utredningens förslag till socialministern Annika Strandhäll.

I förslaget sägs att prover i biobanker inte ska få användas i brottsutredningar. Utredaren föreslår även att det i rättegångsbalken ska göras tydligt att prover som omfattas av biobankslagen inte får tas i beslag för utredning av brott.

Utredaren föreslår även att prover ur biobanker inte ska få lämnas ut för att användas i utredningar av fader- eller moderskap. Prover får inte avidentifieras för att användas för andra ändamål än det som patienten eller personen samtyckt till.

450 biobanker

I Sverige finns i dag cirka 450 olika biobanker innehållande 150 miljoner provsvar. Varje år tillkommer tre-fyra miljoner nya prover. I förslaget till ny biobankslag föreslås att ett nationellt register över alla prover som samlas in inom hälso- och sjukvården inrättas, nationella biobanksregistret. Varje prov som tas ska kunna spåras.

Patienter ska kunna motsätta sig att uppgifter samlas i det nationella registret. Direktåtkomst till uppgifter i registret ska inte vara tillåtet. Utredaren föreslår att Socialstyrelsen ska begränsa sina anställdas och uppdragstagares elektroniska åtkomst till vad var och en behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Socialministern Annika Strandhäll är positivt inställd till det nya registret. I en kommentar till utredningen förklarar hon att ett nationellt biobanksregister skulle leda till högre kvalitet i vården, bättre patientsäkerhet och att det skulle stärka Sverige som forskningsnation.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida