Vårdhygien

Färre fall av fruktad tarmbakterie

Färre fall av fruktad tarmbakterie
Basala hygienrutiner,noggrann städning i vårdmiljön och rationell förskrivning av antibiotika är viktigt för att minska antalet fall av Clostridium difficile. Foto: Helena Mirsch

Antalet infektioner med tarmbakterien Clostridium difficile minskade med nio procent förra året och trenden ser ut att hålla i sig även i år. Dessutom har andelen multiresistenta Clostridium difficile halverats.

Bakterien Clostridium difficile har under de senaste åren varit boven i dramat bakom ett flertal utbrott av tarmsmitta på sjukhus. Som Vårdfokus tidigare berättat drabbades bland andra Centrallasarettet i Växjö 2014 av ett större utbrott då totalt 17 patienter insjuknade. Två av dem blev så allvarligt sjuka att de senare avled. Mellan 2012 och 2013 smittades ett stort antal patienter vid lasarettet i Ystad. Tio av patienterna dog.

Men nu ser trenden ut att vända. Under förra året minskade antalet fall med nio procent, från 7 112 fall 2015 till 6 613 fall 2016. Under 2016 noterades även en halvering av multiresistenta isolat jämfört med året innan. Det rapporterar Folkhälsomyndigheten som utfört kartläggningen med hjälp av rapporter från 26 kliniska laboratorier.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det vårdhygieniska åtgärder och rationell antibiotikaanvändning som tros ligga bakom minskningen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida