vårdhygien

Färre smittas av fruktad tarmbakterie

Färre smittas av fruktad tarmbakterie
När det sker ett clostridium-utbrott på sjukhus behöver ofta många prover tas för att kontrollera och stoppa smittan. Foto: Helena Mirsch

De senaste fem åren har antalet smittade med tarmbakterien Clostridium difficile minskat med 22 procent i Sverige. Det visar en sammanfattning som Folkhälsomyndigheten gjort.

28 augusti 2018

Bakterien Clostridium difficile har under de senaste åren varit boven i dramat bakom ett flertal utbrott av tarmsmitta på sjukhus. Till exempel drabbades Centrallasarettet i Växjö 2014 av ett större utbrott då totalt 17 patienter insjuknade. Två av dem avled senare. Mellan 2012 och 2013 smittades ett stort antal patienter vid lasarettet i Ystad. Tio av patienterna dog.

Fler prover – men färre fall

Den nya rapporten från Folkhälsomyndigheten visar att provtagningen har ökat samtidigt som diagnostiken blivit känsligare. Detta leder ofta till att fler fall upptäcks, men någon sådan trend har inte setts. Tvärtom har förekomsten minskat med 22 procent.

Det finns flera saker som kan tänkas ha påverkat detta. Viktigt är bland annat hur väl städning och vårdhygien fungerar samt hur mycket antibiotika som används.

Samband med antibiotikaanvändningen

— Det finns ett starkt generellt samband mellan antibiotikaanvändning och infektion av Clostridium difficile. Men den totala förbrukningen av antibiotika på sjukhusen, där sjukdomen är allra vanligast, har inte förändrats nämnvärt under perioden 2012-2016. Lokala insatser har dock visat att en klok antibiotikaanvändning minskar förekomsten av sjukdomen och det är därför viktigt att fortsatt följa och se över antibiotikaförskrivningen, säger Thomas Åkerlund, utredare och mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Viktig övervakning

En annan faktor som sannolikt bidragit till minskningen är den nationella och lokala övervakningen för att upptäcka och hantera smittspridning i god tid.

Resultaten från Folkhälsomyndighetens övervakning av Clostridium difficile de senaste fem åren finns publicerade i tidskriften Emerging Infectious Disease.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida