Forskning

Forskare oense om blod från motsatt kön är sämre

Forskare oense om blod från motsatt kön är sämre
Forskarna är oeniga om hur blod som ges från en person till en annan av motsatt kön påverkar dödligheten. Arkivbild: Mostphotos

Ett par uppmärksammade studier tidigare i år visade att hjärtpatienter som får blod från personer av motsatta könet har sämre överlevnad. Det motsägs nu i en ny studie som gjorts av forskare på Karolinska institutet i Stockholm.

23 november 2016

I våras berättade Vårdfokus om en av de tidigare studierna. Forskare i Lund hade i en studie på 10 000 patienter som genomgått kranskärlskirurgi upptäckt att de som hade fått donerat blod från motsatta könet hade en lägre överlevnad jämfört med dem som hade fått blod från samma kön.

För varje ny transfusion från det motsatta könet ökade risken att dö med åtta procent.

– I början blev jag överraskad av resultaten men ju längre tiden gått desto säkrare har jag blivit och sambandet har visat sig hålla över tid, sade thoraxkirurgen och överläkaren Henrik Bjursten som lett den tolv år långa studien.

En kanadensisk studie som publicerades ungefär samtidigt visade dessutom samma sak.

Fann inget samband

Efter det har forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet i Stockholm undersökt sambandet mellan icke könsmatchade blodtransfusioner och överlevnaden efter hjärtkirurgi.

I studien ingår drygt 45 000 hjärtopererade patienter som finns med i det svenska hjärtregistret Swedeheart och som fick minst en blodtransfusion under åren 1997-2012. Vilket blod de fick hämtades från en databas.

Under de första 30 dagarna avled 205 patienter bland dem som fick blod från en person av samma kön, det vill säga 1,9 procent. Under samma period avled 1 701 patienter som hade fått blod  från det motsatta könet. Det motsvarar hela 4,9 procent.

Men efter att ha justerat för olika förväxlingsfaktorer anser forskarna på Karolinska att skillnaderna i dödlighet inte existerar i verkligheten. Inte under de 30 dagarna och inte heller efter två eller tio år. Enligt dem ökade inte heller risken ju fler påsar som gavs.

– Det finns heller ingen biologisk grund för att det skulle finnas en sådan här skillnad mellan manligt och kvinnligt blod, eftersom de har samma syrebärande egenskaper, säger överläkaren och docenten Martin Holzmann som tillsammans med kollegan Gustaf Edgren haft huvudansvaret för studien på Karolinska.

Oeniga om slutsatserna

Utifrån sina resultat anser forskarna på Karolinska att nuvarande rutiner vid blodtranfusioner, där man inte tar någon hänsyn till könet, är fullt tillräckliga, helt säkra och inte behöver ändras.

Det håller inte Henrik Bjursten med om. Han anser att det fortfarande råder osäkerhet och att det inte räcker med registerstudier utan måste göras randomiserade undersökningar, där patienter slumpas att få blod från samma eller motsatta könet, för att verkligen få veta vad som gäller.

– Så länge det råder osäkerhet bör man ta det säkra före det osäkra och inte ge blod från män till kvinnor eller från kvinnor till män, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida