Hög dödlighet bland dem som drabbas av listeria

Hög dödlighet bland dem som drabbas av listeria
Folkhälsomyndigheten analyserar de listeriaprover som landets kliniska mikrobiologiska laboratorier skickar in och typbestämmer dem. Sedan jämförs de med listeriabakterier som Livsmedelsverket hittar i livsmedel. Arkivbild: Colourbox

Folkhälsomyndigheten ser allvarligt på utbrottet av listeria. Dödligheten bland dem som insjuknar ligger kring 30 procent.

På de mikrobiologiska laboratorierna vid Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket pågår nu ett intensivt arbete för att hitta den gemensamma smittkällan för det listeriautbrott som pågått sedan oktober.

Efter analyser av totalt 63 fall av listeria som rapporterats till Folkhälsomyndigheten sedan 1 oktober har det visat sig att 27 är av samma typ.

Tolv har dött

Folkhälsomyndigheten får inte alltid uppgifter om dödsfall i de anmälningar som görs. Men det man vet hittills är att tolv av de 63 har avlidit. Fyra av dem som dött hade just den typ av listeriabakterie som cirkulerar i det pågående utbrottet.

– Från tidigare årsstatistik vet vi att ungefär 30 procent av dem som blir sjuka av listeria avlider. De flesta friska som får bakterien märker inget, men det är en allvarlig sjukdom när den drabbar äldre, sköra personer med underliggande sjukdomar eller gravida, säger Viktor Dahl på Folkhälsomyndigheten.

Smörgåspålägg misstänks

De tre senaste veckorna har Folkhälsomyndigheten inte fått in några nya fall, men än är det för tidigt att blåsa faran över. Och fortfarande vet man inte källan till det pågående utbrottet.

– De 27 fallen är spridda över hela landet vilket fått oss att misstänka att det rör sig om mat som kommer från en större leverantör, säger Viktor Dahl.

Gravad och rökt lax samt opastöriserade ostar misstänks ofta när det gäller spridning av listeria. Men intervjuer med dem som smittats visar att det inte handlar om de varorna i det här utbrottet. Den gemensamma nämnaren tycks i stället vara någon typ av smörgåspålägg.

– Livsmedelsverket håller nu på och typar en mängd isolat från skinka, korv och annat för att vi ska kunna jämföra det med våra prover. Om en vecka kanske vi vet om vi har lyckats hitta smittkällan, säger Viktor Dahl.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida