kompetens

Kraftig minskning av preanalytiska fel

Kraftig minskning av preanalytiska fel
Kerstin Rosenberg visar sjuksköterskan och avdelningschefen Linda Rubin på akuten hur man tar ett blodprov så att allt blir rätt från början. Foto: Catharina Nilsson

En skräddarsydd utbildning i venprovtagning för alla medarbetare på akuten i Karlstad fick till följd att de preanalytiska felen minskade med 75 procent.

I projektet Provrörsresan har medarbetare med spetskompetens från laboratorier, vårdavdelningar och mottagningar på Centralsjukhuset ?i Karlstad engagerat sig för att tillsammans försöka minska andelen preanalytiska fel.

— Jag är väldigt positiv till hela den här processen. Dels var syftet bra, dels gjorde den modell vi använde oss av att kreativiteten stimulerades, säger biomedicinska analytikern Kers­tin Rosenberg vid enheten för klinisk kemi.

Alla fick lära sig

Den modell hon talar om kallas tjänstedesign i vården. I korthet går den ut på att man med ganska enkla grepp tillsammans försöker att ringa in ett problem, göra det förståeligt för alla och sedan förbättra och förnya det som fungerar mindre bra.

Kerstin Rosenberg och en läkare från klin kem besökte akutmottagningen för att tillsammans med avdelningschefen Linda Rubin följa personalen i deras arbete med provtagning.Arbetet resulterade i en skräddarsydd utbildning i venprovtagning som alla medarbetare på akuten fått gå. Efter det minskade de preanalytiska felen med 75 procent, exempelvis att datum saknades eller att etiketterna var felplacerade.

Koll för hemolys

I vecka 49 året före utbildningen uppmättes hemolys i elva procent av blodproverna. Ett år senare hade andelen sjunkit till sex procent under samma vecka.

För att ytterligare förbättra provtagningen ska de pröva en nyutvecklad ”hemolysknapp” där man redan i provtagningssituationen kan visa om hemolys uppstått eller inte.

En film ska spelas in, där patientsäkerheten vid provtagningen jämförs med hur en flygpilot ser på säkerhet. Syftet är att sprida en känsla av hur viktigt det är att göra rätt från början.?En checklista med färdiga ikoner för vävnadsprovtagning har också tagits fram. Tanken är att den ska anpassas utifrån de enskilda avdelningarnas och mottagningarnas egna sätt att arbeta.

Minskar kostnaderna

Kerstin Rosenberg är hittills mycket nöjd med Provrörsresan.

— Det som känns så bra är att vi verkligen lyckades åstadkomma någonting tillsammans med personalen på akuten och att resultatet blev så bra.

Inom landstinget i Värmland finns ett nationellt centrum för patientnära tjänsteinnovation som kallas Experio lab. Det är härifrån Provrörsresan leds.

Projektledaren, Per Hanning, berättar att de direkta kostnaderna för fel i den preanalytiska processen är stora.

— Bara i Värmland slänger vi bort 50 miljoner kronor per år för att vi gör fel från början, i Stockholm en halv miljard, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida