IFBLS 2016

Labbövningarna blir bättre med förberedande video

Labbövningarna blir bättre med förberedande video
Lars Gunnar Landro är universitetetslektor och expert på hälsoinformatik vid tekniska universitetet i Trondheim. Foto: Anders Olsson

På utbildningen för biomedicinska analytiker i Trondheim kan studenterna se förberedande filmer på Youtube inför laboratorieövningarna.

Det sparar inte bara dyrbar undervisningstid utan gör också att studenterna har lättare att ta till sig de laborativa övningsmomenten.

Det berättar biomedicinska analytikern och universitetslektorn Lars Gunnar Landro vid det tekniska universitetet i Trondheim. Tillsammans med kollegerna Martha Berge och Eli Kjobli presenterade han sina erfarenheter av videoassisterad undervisning för besökarna på den internationella kongressen för biomedicinska analytiker, IFBLS, som pågår i Kobe i Japan.

– Vi började pröva video som undervisningsinstrument för tre-fyra år sedan. Erfarenheten hittills är att det fungerar väldigt bra. När studenterna kommer till undervisningslabbet slipper vi gå igenom de vanligaste momenten och kan i stället gå mer på djupet i undervisningen, säger han till Vårdfokus.

80 studenter i varje klass

På grundutbildningen i Trondheim är det många studenter i varje klass, upp till 80 stycken. I undervisningslaboratoriet får det som mest plats 20 studenter åt gången. Genom att studenterna via videolektionerna numera är så väl förberedda behöver de inte vara lika länge i laboratoriet, vilket gör det lättare för alla att få tillgång till det.

– Den stora fördelen med att få se de olika laborationerna på video är att man kan pausa och backa, om och om igen. Inte minst för de studenter som har en utländsk bakgrund har det visat sig särskilt lyckat. De har ibland svårt att följa med i den vanliga undervisningen. Med hjälp av videon kan de pausa och slå upp begrepp som de inte förstår, säger Lars Gunnar Landro.

Gillar idén

När svenska Agneta Colliander, som är ordförande för IBL, Institutet för laboratorievetenskap, får höra hur man använder videoklipp för att förbereda studenterna inför labblektionerna tycker hon att det verkar vara en mycket bra undervisningsmetod.

– Jag tycker att man ska försöka utnyttja tekniska verktyg så mycket som möjligt i undervisningen. För de många studenter med utländsk bakgrund som läser på biomedicinska analytikerprogrammen är språket ofta det stora problemet, säger Agneta Colliander som tror att det är en av huvudorsakerna till att så många studenter hoppar av utbildningen utan att ta examen.

Från början prövade Lars Gunnar Landro och hans kolleger att använda sig av universitetets egna tekniska plattform för videoundervisning. Men det var krångligt och tog lång tid att ladda upp filmerna. Även tekniken och ljudet strulade en hel del i början. I dag använder man uteslutande Youtube, vilket inte bara gör uppladdningen av filmerna enklare utan också underlättar för studenterna som är vana vid hur Youtube fungerar.

Korta filmer

Det är också enklare att länka till andra undervisningsklipp om olika laboratorietekniker.

– Men det är viktigt att filmerna inte är för långa. Ungefär fem minuter är lagom. Den längsta filmen vi har är på 15 minuter, och det är för lång tid, säger Lars Gunnar Landro.

I Trondheim används en avancerad videokamera vid inspelningarna av laborationerna, men enligt Lars Gunnar Landro borde det gå att göra lika bra undervisningsklipp med hjälp av en modern smartphone.

Använder video för att ge feedback

Han berättar att man också börjat använda videoklipp för att återkoppla och ge feedback på studenternas olika arbeten.

Lärarna använder sig av ett program som spelar in allt de gör på sin egen dator och skickar sedan filen med den inspelade feedbacken till studenten. Om någon exempelvis har skrivit en uppsats visar Lars Gunnar Landro vad som är bra eller mindre bra genom att gå igenom uppsatsen på sin egen dator, stryka över med programmets gulpenna och med ord förklara vad som är bra, fel eller vad som hade kunnat göras bättre.

– Det har visat sig vara mycket uppskattat. Flera studenter har uttryckt hur de med hjälp av just den här metoden även får höra vad som är bra med deras uppsats. Det är inte lika enkelt att uttrycka när man ska skicka texter fram och tillbaka till varandra med en massa röda understrykningar i.

Fakta IFBLS 2016

  • International federation of biomedical laboratory science, IFBLS, ordnar vartannat år en stor världskongress där biomedicinska analytiker från hela världen strålar samman för att presentera och ta del av andras forskning och utveckling.
  • Förra gången hölls kongressen i Taiwan, i år är Japan värld och om ytterligare två år hålls den i Leonardo da Vincis födelsestad Florens i Italien.
  • För närvarande är 37 yrkesorganisationer från 34 olika länder medlemmar i IFBLS.
  • Årets kongress pågår från den 31 augusti till den 4 september.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida