”Låt biomedicinska analytiker ta över provtagningen”

”Låt biomedicinska analytiker ta över provtagningen”
Jennifer Arnqvist ifrågasätter varför biomedicinska analytiker inte sköter provtagningen på de svenska sjukhusen.

Det skulle leda till bättre analyssvar och ge sjuksköterskorna mer tid att fokusera på sitt expertområde.

16 februari 2015

Det är Jennifer Arnqvist, biomedicinsk analytikerstudent vid universitetet i Umeå och ledamot i Vårdförbundet Student, övertygad om.

I en debattartikel som hon skickat till Vårdfokus redaktion ifrågasätter hon rutinen med att provtagningarna på svenska sjukhusavdelningar i regel utförs av sjuksköterskor. Detta trots att de riktiga experterna rimligen borde vara de biomedicinska analytikerna. I sin utbildning tränas de inte bara att ta prover, de får också lära sig hur fel analysen kan bli om de inte tas på rätt sätt.

Jämför med Norge och Finland

Hon gör en jämförelse med Norge och Finland, där det är vanligt att provtagningen på sjukhusavdelningarna sköts av just biomedicinska analytiker (bioingenjörer/bioanalytiker).

Bland annat hänvisar hon till en norsk studie som Vårdfokus tidigare har skrivit om (se länk till höger). Studenter vid den norska bioingenjörsutbildningen fick följa elva bioingenjörer vid ett norskt sjukhus och elva sjuksköterskor vid ett svenskt sjukhus för att notera hur de utförde provtagningarna.

Blev mer korrekt

Slutsatsen blev att de norska bioingenjörerna utförde provtagningarna mer korrekt. De använde stasen på rätt sätt till 99 procent, medan de svenska sjuksköterskorna bara gjorde rätt i hälften av fallen. När det gällde att blanda blodet i provtagningsrören gjorde de norska bioingenjörerna rätt i 99 procent av fallen, de svenska sjuksköterskorna till 71 procent. Sjuksköterskorna missade också oftare att ta rören i rätt ordning.

Jennifer Arnqvist tror att man skulle få se samma resultat om en liknande studie hade genomförts med svenska biomedicinska analytiker som jämförelsegrupp.

Förutom att analyssvaren skulle bli bättre om biomedicinska analytiker gjorde provtagningarna tror hon också att det skulle ge mer tid över för sjuksköterskorna att fokusera på det de är allra bäst på, nämligen omvårdnaden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida