smittspridning

Legionella spreds från kyltorn

Legionella spreds från kyltorn
Förra året rapporterades fler fall än vanligt av legionella i Sverige, 196 fall. Arkivbild: Getty Images

Åtta smittades och fyra avled i ett legionellautbrott i norra Stockholm i höstas. Nu har smittan lokaliserats till ett kyltornssystem i Kista.

För att hitta källan till utbrottet genomfördes en utredning av Smittskydd Stockholm i samarbete med stadens miljöförvaltning och Folkhälsomyndigheten.

Bakterierna fanns i ett kyltornssystem, en anläggning där vatten används för att kyla ned system som genererar mycket värme, exempelvis ett tryckeri eller en dataserverhall. Bakterierna spreds i form av vattendimma.

Kyltornen stängdes av direkt och har sanerats. Inga ytterligare fall har konstaterats i området sedan dess.

Smittar via vattendroppar

Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber.

Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. Bakterierna kan tillväxa i olika typer av konstruerade vattensystem och smitta genom att man inandas små droppar av vatten som bildas.

Många fall förra året

Cirka 150 fall rapporteras varje år i Sverige, varav runt en tredjedel har smittats utomlands. 2017 rapporterades ovanligt många smittade, 196 fall av legionella rapporterades till Folkhälsomyndigheten.

Behandlingen är antibiotika. Ibland behövs sjukhusvård. Legionellabakterien är mindre farlig för friska personer. Personer som i övrigt är friska kan drabbas, men det är främst personer från 50 år och uppåt med nedsatt immunförsvar som blir svårast sjuka.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida