Smittsamma sjukdomar

Infektioner med mördarbakterier ökar

Antalet fall av invasiva infektioner med grupp A-streptokocker ökar i Sverige. Dessa så kallade mördarbakterier kan ge upphov till livshotande sjukdomstillstånd som sepsis, toxisk chock eller allvarliga infektoner i mjukdelarna.

Under säsongen juli 2016 till och med juni 2017 rapporterade 654 fall av invasiva infektioner med betahemolytiska grupp A-streptokocker, GAS, i Sverige. Det är en ökning med åtta procent jämfört med föregående säsong, enligt Folkhälsomyndighetens säsongsrapport.

Flest fall har rapporterats från Halland, Kalmar och Västerbotten.

GAS-bakterierna, som ibland benämns mördarbakterier, kan ge upphov till allvarliga och livshotande tillstånd som sepsis, streptokockbetingad toxisk chock eller allvarliga infektioner i mjukdelarna (nekrotiserande fasciit).

Sjukdomsutvecklingen är snabb med mycket hög feber. Blodets levringsförmåga kan påverkas vilket leder till att det uppstår blödningar. Många organ blir påverkade, bland annat hjärnan.

Antalet fall av invasiva GAS-infektioner varierar över året och ökar normalt under vårvintern.

Även om en ökning av antalet infektioner skett så är sannolikheten för att drabbas låg. Under den gångna säsongen rapporterades 6,5 fall per 100 000 invånare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida