Arbetsmiljö

Med fler anställda på patologen sjönk svarstiderna rejält

Med fler anställda på patologen sjönk svarstiderna rejält
Med mer personal har patologilaboratoriet på Sundsvalls sjukhus lyckats minska svarstiderna från 14 till 5 dygn. Arkivbild: Camilla Svensk

Länge hade patologilaboratoriet på Sundsvalls sjukhus bland de sämsta svarstiderna i landet. Med fler biomedicinska analytiker och ett par extra undersköterskor lyckades labbet vända situationen till det omvända. 

Svarstiderna har gått ner och sjukfrånvaron sjunkit från 15 till 3 procent.

– Om arbetsmiljön har förbättrats? Ja, absolut, säger biomedicinska analytikern Anders Bergqvist som är koordinator på patologen på Sundsvalls sjukhus.

Mycket mer hinner han inte säga förrän jobbet kallar på honom. Men för tre år sedan fick han i uppdrag att se över bemanningssituationen på labbet. Svarstiderna var på tok för långa, hela 28 dygn, vilket innebar att man var bland de sämsta i klassen. Få patologilaboratorium i landet hade så långa ledtider.

Fick nya tjänster

Utredningen gav ett tydligt svar. Skulle man bli effektivare krävdes mer personal. Det fanns det egentligen inte pengar till i budgeten. Men läget var så allvarligt att länsverksamhetschefen trots detta fick igenom nya tjänster.

På kort tid anställdes fyra nya biomedicinska analytiker. Dessutom anställdes två undersköterskor som kunde ta över delar av de uppgifter som det inte nödvändigtvis krävs en legitimation för att utföra, som att diska, beställa hem nytt material och fylla på förråden.

Svarstid på fem dygn

I dag är medelsvarstiden nere i knappt fem dygn, vilket få andra patologlabb kan skryta med. Samtidigt har sjukfrånvaron på laboratoriet gått ner till drygt tre procent. Enhetschefen Ingela Pirttilä är ganska säker på att det beror på att arbetsklimatet förbättrades radikalt då personalstyrkan ökade.

I många andra landsting och regioner har antalet biomedicinska analytiker minskat de senaste åren. Samtidigt som många av de mest erfarna gått i pension har det varit svårt att ersätta dem med nya.

Att man trots detta lyckats utöka antalet tjänster och dessutom fått dem tillsatta förklarar Ingela Pirttilä med att det finns en biomedicinsk analytikerutbildning på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Ingela Pirttilä är enhetschef på patologlaboratoriet i Sundsvall.

En granskning av personalutvecklingen inom landets regioner och landsting som Vårdfokus nyligen gjort visar att antalet biomedicinska analytiker mellan åren 2010 och 2017 trots befolkningsökningen minskade med lite drygt en procent. Västernorrland är inget undantag. Där minskade biomedicinska analytikerna med hela 8,57 procent under perioden.

– Det beror nog på att man har haft problem med bemanna laboratorierna i Sollefteå och Örnsköldsvik. På de stora laboratorierna här i Sundsvall har vi inte de problemen, säger Ingela Pirttilä.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida