Bristen på biomedicinska analytiker

Lärlingsplatser ska öka intresset för laboratoriemedicin

Lärlingsplatser ska öka intresset för laboratoriemedicin
Under sex månader får studenter i Gävleborg prova på hur det är att arbeta som biomedicinsk analytiker. Arkivbild: Getty Images

För att få fler att vilja bli biomedicinska analytiker erbjuds de som tar studenten vid de naturvetenskapliga gymnasieprogrammen i Gävleborg lärlingsplatser på laboratorierna i regionen.

I hela landet råder brist på biomedicinska analytiker. I den granskning som Vårdfokus nyligen gjort av personalutvecklingen i landsting och regioner har antalet biomedicinska analytiker minskat med drygt en procent mellan 2010 och 2017. I Gävleborg har de minskat med drygt tio procent.

Ett problem är att det utbildas för få. I Gävleborg har man därför satsat på att till hösten erbjuda fem lärlingsplatser på laboratorierna vid sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.

Sex månaders praktik

Man vänder sig till de studenter som inom kort går ut från de naturvetenskapliga gymnasieprogrammen. Under sex månader får de prova på de arbetsuppgifter som biomedicinska analytiker har.

Lärlingssystemet på labben i Gävleborg infördes första gången 2014. Den gången fick man 70 sökande. Året efter utökades antalet lärlingsplatser så att studenterna även fick prova på jobbet som röntgensjuksköterska.

I fjol gjordes ett uppehåll. När projektet nu körs igång igen är det åter igen fem platser inom laboratoriemedicinen som erbjuds. Ungdomarna får lön under lärlingstiden.

Ensamma i landet

– Jag tror att vi är ganska ensamma i landet om att erbjuda den här typen av lärlingsplatser. Vi är glada om de efteråt söker in på utbildningen till biomedicinsk analytiker. Men det kan också leda till att de upptäcker något annat yrke inom hälso- och sjukvården som de tycker är intressant, säger vårdenhetschefen Eva Bild till Vårdfokus.

För ett par år sen följde man upp vad som hade hänt med ungdomarna som hade gått som lärlingar. Av de elva som man fick kontakt med hade sex börjat studera inom ett vårdyrke. Två av dem gick på biomedicinska analytikerprogrammet.

– Det här är en långsiktig satsning. Vi har inte räknat med att det ska ge effekt på en gång. Men vi vill inspirera studenter till att hitta det här yrket. Många vet inte vad en biomedicinsk analytiker gör. Förhoppningen är att det så småningom ska ge resultat. Därför fortsätter vi nu den här satsningen, säger Anna Modée, HR-specialist i Region Gävleborg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida