Lex Maria

Nedfrysta ägg kasserades av misstag

Nedfrysta ägg kasserades av misstag
Två kvinnor som genomgick behandling för att bevara fertiliteten blev av misstag av med sina nedfrysta ägg. Arkivbild: Mostphotos

En biomedicinsk analytiker gjorde flera avsteg från rutinerna när frystankarna på den reproduktionsmedicinska avdelningen skulle rensas. Det ledde till att två patienter blev av med ägg och äggvävnad som skulle användas till framtida graviditeter.

18 december 2017

”Det är oerhört tragiskt för de drabbade, vi är bedrövade över det som har hänt. Samtidigt har vi en arbetstagare som mår mycket dåligt som vi också måste ta hand om”. Det säger den ansvariga verksamhetschefen till Vårdfokus.

Det var i vintras som den biomedicinska analytikern skulle inventera frystankarna där ägg och äggstocksvävnad förvaras. Enligt lag måste vävnad från avlidna personer och embryon som är mer än fem år gamla kasseras regelbundet. Det var i samband med en sådan genomgång som vävnad som egentligen skulle sparas blev upptinad och kastad.

Hoppade över kontroller

Enligt rutin ska allt material i frystankarna kontrolleras mot databasen avseende namn och personnummer. I det aktuella fallet slog den biomedicinska analytikern in personnumrets 12 siffor men skrev 19 istället för 20 först. Det innebar att personnumret gav träff på en person som var född i början av förra århundradet och numera avliden. Hen dubbelkollade inte heller, vilket rutinen föreskriver, att namnet stämde överens med personnumret innan materialen togs ur frystanken.

Inmatningen av fel personnummer upprepades vid samma tillfälle och ytterligare en patients ägg kasserades felaktigt. Vid båda tillfällena agerade den biomedicinska analytikern på egen hand och någon dubbelsignering innan kassering gjordes aldrig, vilket även det är avsteg från rutinen.

Sällsynt fall

Verksamhetschefen vid den aktuella avdelningen säger att detta är ett extremt ovanligt fall och att det egentligen inte borde kunna ske inom laboratorievärlden som präglas av dubbelkontroller och dubbelsigneringar. Chefen vill inte i detta läge spekulera i varför personen inte följde rutinerna.

Fallet har anmälts enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Något beslut i ärendet har inte tagits ännu.

Erbjuds hjälp

De drabbade patienterna har erbjudits olika former av stöd och råd avseende fertiliteten men verksamhetschefen kan inte säga något om de enskilda fallen.

Även den biomedicinska analytikern, som har många års erfarenhet av sitt yrke, har fått stöd att hantera det som inträffat. Hen har mått dåligt och har i samråd med arbetsgivaren fått nya arbetsuppgifter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida