Gynekologi

Ny kallelse lockade fler till screening

Ny kallelse lockade fler till screening
I Sverige kallas kvinnor mellan 23 och 64 år regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Syftet är att minska risken för att utveckla livmoderhalscancer. Arkivbild: Mostphotos

Att få en kallelse och inte en inbjudan visade sig vara en avgörande formulering, visar ny studie.

22 januari 2016

För ett par år sedan utformade Sveriges kommuner och landsting, SKL, ett nytt informationspaket till vården med syfte att öka deltagandet i screeningprogram för bröst- och livmoderhalscancer. Informationen innehöll bland annat en ny utformning av kallelsen som tagits fram utifrån synpunkter från kvinnor, vårdpersonal och patientorganisationer.

För att utvärdera om den nya kallelsen gjorde att fler kvinnor kom till provtagning gav SKL förra året Regionalt cancercentrum Stockholm/Gotland i uppdrag att undersöka detta. Genom att skicka ut det gamla brevet varannan vecka och det nya brevet varannan vecka jämfördes effekten av de olika kallelserna.

Fler unga kvinnor

 Det visade sig att deltagandet ökade med de nya kallelserna jämfört med den gamla. Störst effekt var det bland kvinnor under 30 år som kallats till cellprov, en ökning med drygt 20 procent. Även i gruppen 51-60 år, som kallas till hpv-test, syns en markant ökning med över 17 procent fler kvinnor som kom till undersökningen.

Regionalt var ökningen störst i Stockholms kommun och samtidigt som deltagandet ökade på Gotland också, men inte i lika hög utsträckning. Däremot sågs ingen påverkan i områden med socioekonomiskt utsatta och hög andel invandrare, där det även sedan tidigare varit ett lägre deltagande.

Formuleringen viktig

Den nya kallelsen innehåller mer information om både för-och nackdelar med screeningen och exempel på vanliga frågor. Men det är inte det som bidragit till ökningen enligt Sven Törnberg, docent och överläkare vid Regionalt cancercentrum. Den informationen finns lätt tillgänglig ändå för den som vill veta, menar han. Det handlar snarare om en formulering. 

– I brevet står det numera att det är en kallelse, inte inbjudan som det stod tidigare. Vi tror att det upplevs som mer uppmanande och angeläget. En inbjudan kan man få till vad som helst, en vernissage eller ekonomisk rådgivning, säger Sven Törnberg.

 

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida