Arbetsmiljö

Ny studie om hur personal påverkas av MR-kamera

Ny studie om hur personal påverkas av MR-kamera
Boel Hanssons avhandlingsarbete syftar till att kartlägga vilka subjektiva besvär och symptom MR-personal sätter i samband med arbete nära starka magnetfält. Foto: Amir Vahabi

En pilotstudie har tidigare visat att de som arbetar med MR kan känna besvär som yrsel och huvudvärk. Nu ska en större kartläggning försöka besvara frågan hur MR-arbete påverkar personalens hälsa.

Boel Hansson är forskningssjuksköterska och jobbar till vardags med den nya supermagnetkameran vid Skånes universitetssjukhus. Hon är även doktorand vid Lunds universitet och har just dragit igång en nationell enkätstudie om MR, som syftar till att bättre kunna uppskatta exponeringseffekter i framtiden.

Tanken är att kartlägga vilka subjektiva besvär och symptom som personal sätter i samband med arbete nära starka magnetfält.

Under 2008 gjordes en pilotstudie i norra Sverige. Den visade att röntgensjuksköterskor som rutinmässigt använder MR kan uppleva en eller flera negativa hälsoeffekter.

Jämför med CT-användare

– Det handlar om besvär som yrsel, illamående, huvudvärk och nedsatt koncentrationsförmåga. Det gäller att skilja på vad som orsakas av magnetfält och vad som kan kopplas till arbetsmiljörelaterade problem, som stress. Därför använder vi CT-användare som kontrollgrupp, de har ett likvärdigt arbete, säger Boel Hansson.

Resultaten från den nya studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Alla röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker som arbetar med MR och CT i Sverige erbjuds att delta.

Enkäten, som är webbaserad och anonym, hittar du genom att klicka här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida