Kvinnohälsa

Risk för ökad oro med nytt screeningprogram

Nu utökas gynekologiskt cellprov i hela landet med test för hpv för att upptäcka fler som är i riskzonen att utveckla cancer. Det betyder samtidigt att fler kommer att få provsvar som skapar oro och ångest.

I januari infördes ett nytt nationell vårdprogram för gynekologisk screening. Det är enskilt den största förändringen i denna verksamhet sedan starten på 1960-talet. Enligt de nya riktlinjerna ska alla cellprover från kvinnor som fyllt 30 år analyseras för humant papillomvirus, hpv, och den övre åldersgränsen höjs till 64 år.

Med denna metod blir testet mer tillförlitligt och beräknas sänka antalet nyinsjuknade i livmoderhalscancer med 10-20 procent mot i jämförelse mot nuläget. Hpv är den vanligaste orsaken till de flesta fall av cellförändringar på livmoderhalsen.

Allt är inte cancer

– Det är bara om det finns hpv av så kallad högrisktyp som cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer, så det är det man söker efter. Om cellprovet innehåller den typen av hpv betyder det att kvinnan har en ökad risk att utveckla cellförändringar. Det behöver inte betyda att de utvecklas till cancer – de allra flesta cellförändringar gör inte det, säger Björn Strander, gynekolog och ordförande i den nationella vårdprogramgruppen vid Regionala cancercentrum i samverkan, i ett pressmeddelande.

Information viktigt

Med ytterligare en analysmetod kommer fler kvinnor att få ett provsvar som kan skapa oro och ångest. Cellprovet kan innehålla hpv, oavsett om provet visar tecken på cellförändringar eller inte.

– Det finns ingen behandling mot hpv men både hpv-infektioner och cellförändringar på livmoderhalsen läker oftast ut av sig själva. Det är viktigt att gå på sina kontroller regelbundet, varje gång man blir kallad. Då kan vi upptäcka kvardröjande förändringar som behöver behandlas eller tas bort, säger Björn Strander.

Med de nya riktlinjerna kommer landstingen även att ta fram nya informationsinsatser för att kunna minimera onödig oro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida