provtagning

Skåne och Stockholm inför snabbtester för covid-19

Skåne och Stockholm inför snabbtester för covid-19
Snabbtestet görs av vårdpersonal som för en provtagningspinne mot den bakre näsväggen. Provet läggs sedan i ett rör med vätska som sedan droppas på en testkassett. Efter cirka 15 minuter kommer besked om det är positivt eller negativt. Arkivbild från TT.

Skåne är bland de första regionerna i Sverige som använder snabbtester i stor skala för att komplettera den vanliga provtagningen för covid-19. Även i Stockholm ska snabbtestning provas inom äldrevården.

Samtliga regioner, förutom Jämtland-Härjedalen, rapporterar just nu en snabbt ökande smittspridning. Det har medfört en kraftigt ökad belastning på provtagningen. Under förra veckan uppgav 7 av 21 regioner att de hade nått sin maxkapacitet, och många fler var på väg dit. Det handlar främst om att laboratoriekapaciteten inte räcker till.

Läs även: Många labb dröjde med diagnostik av covid

Snabbt besked en fördel

Skåne blir nu en av de första regionerna som slår in på en ny väg. Där har 200 000 antigentester, så kallade snabbtester, köpts in. Testet har utvärderats av den lokala laboratoriemedicinska verksamheten och ska nu användas inom delar av sjukvården.

Testet görs av vårdpersonal som för en provtagningspinne mot den bakre näsväggen. Provet läggs sedan i ett rör med vätska som sedan droppas på en testkassett. Efter cirka 15 minuter kommer besked om det är positivt eller negativt.

Avlastar labben och vården

Positiva svar på snabbtestet kommer tillsvidare att kompletteras med ytterligare ett test för nukleinsyrapåvisning, ett så kallat PCR-test.

Läs även: Övertiden ökar dramatiskt när proverna väller in

?Genom att få igång användningen av snabbtest kan vi korta svarstiderna, vilket är av stort värde för enskilda patienter men också centralt för att kunna frigöra vårdresurser och laboratoriekapacitet. Det gör att vi snabbare kan ge besked om smitta på exempelvis äldreboenden eller när tester behöver göras på vårdcentralen, säger Lars Kristensson, förvaltningschef inom Medicinsk service.

Pilotstudie med snabbtest på äldreboende

Snart inleds även omfattande snabbtestning av personal vid äldreboenden i Region Stockholm, som i våras drabbades hårt när smittan tog sig in. Målet är att utvärdera snabbtesten genom att jämföra med vanliga PCR-tester.

Pilotstudien genomförs i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, forskare på Karolinska institutet samt Familjeläkarna, som ansvarar för läkarvård på ungefär hälften av äldreboendena  i Stockholm.

– Om det här faller ut på ett bra sätt, då kommer vi att kunna få ett verktyg att kunna screena personalen, för att stoppa smittspridning till äldreboenden innan den hinner ta fäste bland de beonde, säger Familjeläkarnas vd Stefan Amér till Sveriges Radio.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida