covidtestning

”Storskalig testning inte förankrat hos laboratorierna”

”Storskalig testning inte förankrat hos laboratorierna”
Maysae Quttineh är biomedicinsk analytiker och ordförande för IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. Foto: privat.

Till följd av den oerhört omfattande masstestningen befinner sig många av landets laboratorier nu i en svårlöst situation. Det skriver överläkare inom laboratoriemedicin tillsammans med biomedicinska analytikern Maysae Quttineh på DN debatt.

18 november 2020

De senaste veckorna har diskussionens vågor gått höga kring varför Sverige inte testade mer tidigt i pandemin och vad det är som gör att testkapaciteten är begränsad. I debattartikeln på Dagens Nyheter ger överläkare inom laboratoriemedicin från sju av landets regioner sin version, tillsammans med Maysae Quttineh som är ordförande för IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

Tidiga att sätta upp diagnostik

De skriver att svenska laboratorier var, tvärt emot vad som ibland påståtts, tidiga med att sätta upp diagnostik för sars-cov-2. I mitten av mars hade majoriteten av laboratorierna själva designat och satt upp PCR-analys. Att testningen ändå inte kom igång har att göra med att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vilka som skulle testas var snäv, att det fanns en global brist på reagenser och att det inte var klarlagt hur den utökade testningen skulle finansieras, anser debattörerna.

Läs också: Snabb ökning av antalet covidanalyser

Sedan slutet av augusti har provtagningen legat i nivå med, och till och med över, till exempel Tyskland. Första veckan i november utfördes 228 000 PCR-tester på landets laboratorier. Regeringens mål om att testa 100 000 är alltså överspelat och har nu ersatts med uppmaningen ”testa mera” utan angivet mål eller tak.

Masstestningen inte förankrad

”Denna masstestningsstrategi har inte vid någon tidpunkt varit väl förankrad hos de kliniska mikrobiologiska laboratorierna”, skriver debattörerna och menar att myndigheter och politiker har brustit i att tidigt undersöka laboratoriernas förutsättningar att på ett långsiktigt hållbart sätt klara av uppdraget. De ställs nu inför en svår situation med brist på förbrukningsmaterial, reagens och inte minst personal.

”Vi oroas för sjukskrivningar till följd av långvarig hög arbetsbelastning”, skriver de.

Läs också: Övertiden ökar dramatiskt när proverna väller in

Debattörerna pekar också på att situationen riskerar att tränga undan andra viktiga analyser: ”Vi uppmanar samtliga berörda myndigheter att skyndsamt utreda undanträngningseffekterna av den nu pågående masstestningen. Att som nu sätta upp mål om ökad testning utan övre tak är varken ansvarsfullt eller hållbart”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida