Covid-19

Tester av vårdpersonal trappas upp

Tester av vårdpersonal trappas upp
Nu utökas kapaciteten att provta vårdpersonal både i regioner och kommuner. Foto: TT

Vårdpersonal testas i allt större utsträckning för covid-19 för att förhindra smittspridning och säkra bemanningen. Många av dem som provas bär på viruset, en del helt utan symtom.

Provtagningen av personal i vården görs i regel på de som har visat lindriga tecken på luftvägsinfektioner, inte på hela personalstyrkor, så svaren avslöjar inte hur stor andel som har smittan totalt.

Till exempel testades närmare 400 vårdanställda från olika verksamheter i Dalarna för coronaviruset mellan 20 mars och 13 april. Det handlade enbart om personer som hade förkylningssymtom. Knappt 20 procent, 79 personer, av dem var smittade. Region Dalarnas hälso- och sjukvård har cirka 7000 anställda.

– Det finns en osäkerhet i var man har blivit smittad, om det hänt hos patienten eller i fikarummet eller utanför arbetet. Men det är allvarligt om trenden går uppåt, då behöver man analysera och se över om Region Dalarna har tillräckligt bra smittskyddsnivå för personalen i vården av covid-19-patienterna, säger Marion Vaeggemose, iva-sjuksköterska och ordförande för Vårdförbundet i Dalarna.

 ”Testet en ögonblicksbild”

Att göra arbetsmiljön så säker som möjligt handlar ändå om andra åtgärder än provtagning, enligt henne.

Marion Vaeggemose, ordförande för Vårdförbundet i Dalarna. Foto: Privat.

– Man kan bli testad i dag och vara negativ och så går det tre dagar och så blir man smittad. Testet är ju en ögonblicksbild, det viktigaste är att ha rutiner för att eliminera riskerna i våra arbetsmoment. Det är A och O att hela tiden prata med varandra eftersom arbetssituationen ständigt förändras så att det finns en aktuell handlingsplan och att det finns skyddsombud på varje enhet. Man måste hela tiden jobba med att se över rutiner och risker, säger Marion Vaeggemose.

 Fördubbla kapaciteten

I Region Sörmland växlas provtagningen också upp. All kommunal personal i patientnära arbete ska kunna testa sig under förutsättning att de haft lindriga symtom i minst två dagar och att de är så pass friska att de kan börja jobba igen om provet visar negativt. Proverna görs i drive in-stationer vid sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.

Regionerna Blekinge och Kronoberg samarbetar för att kunna testa så många som möjligt och har köpt in ett helhetspaket med provmaterial som gör att analyserna går snabbare.

Kapaciteten ligger på 700 prover i veckan och med den nya provutrustningen hoppas regionerna kunna fördubbla den och komma upp i 1 500 i veckan. Det gäller både patienter och vårdpersonal som har symtom. I Blekinge används en buss som provtagningscentral för anställda i vård och omsorg. Den åker mellan Karlskrona och Karlshamn och testar personal med symtom på luftvägsinfektion.

”Sensation om man inte blir immun”

I maj hoppas Blekinge och Kronoberg också kunna börja testa vårdanställda för antikroppar så att man ser vem som haft viruset. Oskar Ekelund, verksamhetschef vid mikrobiologen i Region Kronoberg, menar att vårdpersonal som redan haft corona kan känna sig mycket tryggare på jobbet.

– Min bedömning som infektionsläkare och virolog är att det hade varit en sensation om man inte skulle bli immun mot detta virus åtminstone en kortare tid när man haft det. Min utgångspunkt är att om man har antikroppar och jobbar inom sjukvården så ska man kunna återvända till ganska normala förhållningsregler. Är man lite snuvig och har lite ont i halsen så behöver man då inte längre vara extremt försiktig och gå hem, säger han.

 Även symtomfria testas

På vissa håll har det redan gjorts tester på vårdpersonal som inte visat några tecken på sjukdom. Som Vårdfokus tidigare skrivit var närmare hälften av de som lät testa sig, även personer helt utan symtom, på thorax-kärlklinikens operationsavdelning vid Universitetssjukhuset i Linköping smittade av covid-19.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida