Varje människa har ett unikt ”andningsavtryck”

Varje människa har ett unikt ”andningsavtryck”
Forskarna mätte innehållet i utandningsluften med hjälp av en teknik som kallas masspektrometri. Arkivbild: Colourbox

Fingeravtryck vet alla vad det är — nu kommer ny forskning som pekar mot att vi alla även har ett unikt andningsavtryck, breathprint. Individuella faktorer som diet, hälsotillstånd och magbakterier ger oss en unik biokemisk sammansättning som kan mätas i utandningsluften.

Det är schweiziska forskare som har undersökt om det finns individuella skillnader i utandningsluften som är bestående över tid.

Unikt för var och en

Under elva dagar mätte och analyserade de biokemiska ämnen i utandningsluften hos nio försökspersoner. Hos varje person varierade ämnena lite över tid och beroende på när under dagen som provet togs.  Trots variationerna hade ändå varje enskild individ ett specifikt andningsavtryck, ”breathprint” som var unikt för var och en och bestående över försöksperioden.

Studien publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

Personlig medicin

Vad kan då den här kunskapen användas till? Ja, forskarna pekar på att framtidens behandlingar kommer att individanpassas. Med så kallad ”personlig medicin” skräddarsys behandlingen utifrån varje människas unika genuppsättning. Men man måste också ta hänsyn till hur generna samspelar med livsstilsfaktorer som mat, hälsotillstånd, magbakterier eller om man är utsatt för olika kemikalier i omgivningen.

Ställa diagnos

Att mäta utandningsluften skulle i framtiden kunna bli ett enkelt sätt att samla information om varje individs unika biokemiska sammansättning, på samma sätt som man i dag kan mäta det i blod eller urin.

Målet för forskarna i Zürich är nu att närmare analysera de olika biokemiska ämnena samt att utveckla metoden så att det i framtiden blir möjligt att ställa diagnos genom att mäta utandningsluften.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida