Arbetsorganisation

Bonus och arbetsglädje lockar sjuksköterskor till Sollefteå

Bonus och arbetsglädje lockar sjuksköterskor till Sollefteå
Sofia Lindahl, verksamhetschef inom hälso- och sjukvården i Sollefteå kommun, berättar om en satsning som har gjort att de inte längre har utgifter för hyrpersonal. Foto: Privat

Sollefteå kommun har blivit av med utgifterna för hyrpersonal i hälso- och sjukvården. Tack vare flyttbonus, mer inflytande och utvecklingsmöjligheter har man lyckats rekrytera elva nya sjuksköterskor.

Nästa vecka börjar den 11:e sjuksköterskan som nappat på bonus och bättre arbetsvillkor. Det innebär att Sollefteå kommuns hälso- och sjukvård är fullbemannad och inte längre är beroende av stafettsjuksköterskor.

Sofia Lindahl är sjuksköterska och verksamhetschef inom Sollefteå kommuns hälso- och sjukvård. Hon berättar om en omorganisation som har fullt stöd både från politiker och ledande tjänstemän.

– Vårt mål är att visa att vi är en bra arbetsgivare. Det innebär att medarbetarna känner att de har förutsättningar att göra ett bra jobb, att de får utvecklas och att de därför vill stanna. Det är en föränderlig process, men vi är på god väg att nå dit, säger hon.

Vill locka till bristyrken

Kommunens rekryteringspaket riktar sig till bristyrken som sjuksköterskor, fysioterapeuter, socialsekreterare och lärare. Bonusen, som ska locka dem till Sollefteå, portioneras ut under en femårsperiod. För inflyttande sjuksköterskor innebär det en första flyttbonus på 25 000 kronor, sedan 15 000 kronor till när de arbetat sju månader, ytterligare 20 000 efter två år och efter fem år har de fått sammanlagt 100 000 kronor extra.

De som inte flyttar från en annan ort utan bara byter arbetsgivare får också extrapengar, fast inte den första flyttbonusen på 25 000 kronor.

Det här har varit lyckosamt, säger Sofia Lindahl. Fast egentligen tror hon att omorganisationen av kommunens hälso- och sjukvård har betytt minst lika mycket som bonusen.

– Sjuksköterskor vill göra ett bra arbete och när de ges förutsättningar att göra det ökar chansen att de vill stanna kvar.

Närvarande chefer

Förändringen av organisationen innebär bland annat att hälso- och sjukvården har lyfts ut från äldreomsorgen och utgör ett eget verksamhetsområde. En annan förändring är att kommunens 35 sjuksköterskor numera har två enhetschefer i stället för en. Det ökar möjligheten för ett verksamhetsnära ledarskap.

En viktig del i den lyckosamma rekryteringen, säger Sofia Lindahl, är att kommunen strävar mot samma tydliga mål. Ett av målen handlar om samverkan. Samverkan mellan olika vårdgivare, inom kommunen, men också inom den egna arbetsgruppen. En av framgångsfaktorerna kallar hon ett styrkebaserat arbetssätt.

– Vi fokuserar på det vi kan förändra och gör det genom att ta med medarbetarna i förändringsarbetet. Det är ofta de som har bäst förslag.

Strävar efter tydlighet

Förändringarna handlar om förbättrad introduktion, om att se till att it-systemen är användarvänliga och att rutiner och riktlinjer är begripliga. Tydlighet är ett honnörsord. Eftersom många av sjuksköterskorna som rekryterats har både specialistutbildning och erfarenhet har man också gett dem olika ansvarsområden.

Sofia Lindahl, som varit verksamhetschef i drygt ett år, är glad över att leda en verksamhet där medarbetarna ges möjlighet att utvecklas. Hon är också glad över att både politiker och ledning är överens om att satsa friskt. Under året har den kommunala hälso- och sjukvården haft ett underskott på 3,1 miljoner kronor och en stor del av det berodde på höga kostnader för stafettpersonal.

– Nu har vi inga lediga sjukskötersketjänster längre och inga kostnader för hyrpersonal. Det är en stor vinst för oss och det är en stor vinst för patienterna eftersom kontinuiteten ökar, säger hon.

Sofia Lindahl ser att kommunens satsning har lett till en positiv spiral där nöjda medarbetare blir goda ambassadörer och berättar för dem som ännu inte är medarbetare att i Sollefteå kommun – där trivs man.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida