Arbetsmiljö

Extremt tuff arbetsmiljö för första linjens chefer i vården

Extremt tuff arbetsmiljö för första linjens chefer i vården
Första linjens chefer riskerar sin hälsa om krav och resurser inte är i balans. Arkivbild: Mostphotos

Många första linjens chefer inom vården trivs i sin roll och är engagerade. Men arbetstempot är högt och uppgifterna ofta så många att de ibland riskerar sin egen hälsa, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner. 

22 mars 2017
Dela artikeln

Sedan 2015 har Arbetsmiljöverket genomfört ett 70-tal inspektioner av arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg.

– Det som är tydligt är att de vill att det ska fungera för brukarna, patienterna och medarbetarna. De brinner för verksamheten. Men min upplevelse är att de har alldeles för många arbetsuppgifter som ligger utanför deras egentliga ansvar som chef. Samtidigt har de svårt att delegera uppgifter eftersom de inte vill belasta den redan hårt prövade personalen ytterligare.

Det säger Lise-Lotte Hamfelt, inspektör vid Arbetsmiljöverkets enhet i södra Sverige och projektledare för myndighetens arbete med att granska arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg.

Startade 2015

Projektet startade 2015, som ett resultat av ett tidigare projekt där arbetsmiljön för första linjens chefer inom hemtjänsten undersöktes. Från norr till söder har Arbetsmiljöverket sedan dess hunnit med cirka 70 inspektioner inom landsting, regioner, kommuner och en del privata vårdverksamheter. Fler lär det bli. Först vid slutet av året avslutas projektet.

Sedan 2015 driver Arbetsmiljöverket ett projekt i syfte att förbättra arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg. Foto: Anders Olsson

Påfallande många av inspektionerna visar att första linjens chefer ofta brottas med samma typer av problem: hög arbetsbelastning, svårt att bemanna, hög personalomsättning, krångliga it-system, otillräckliga administrativa stöd, bristande ledningsstöd, svårigheter att prioritera på grund av tidspressen och otydliga mål.

Vid inspektionerna träffar Arbetsmiljöverkets inspektörer cheferna i mindre samtalsgrupper.

– Det vi får reda på är i regel känt i organisationen. Men av någon anledning saknas kraften att lyfta frågorna utan hjälp utifrån. Våra inspektioner bidrar till att synliggöra chefernas arbetssituation. Ofta får vi höra: ”äntligen är det någon som tar sig tid att lyssna på oss”, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Samtidigt påpekar hon hur viktigt det är att ledningen verkligen tar tag i de organisatoriska arbetsmiljöproblem som inspektörerna identifierar och återrapporterar till förvaltningsledningen.

Sollefteå riskerar vite

Så är inte alltid fallet. Det upptäckte Arbetsmiljöverket exempelvis när man gjorde en uppföljande inspektion på sjukhuset i Sollefteå i höstas. Det visade sig då att samtliga brister som hade uppmärksammats under den första inspektionen ett halvår tidigare fanns kvar.

Nyligen beslutade därför myndigheten att om inte sjukhuset före den 15 maj i år genomfört alla de åtgärder för första linjens chefer som är begärda riskerar arbetsgivaren att få betala ett vite på sammanlagt 80 000 kronor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida