infektion

Hälften av alla vårdinfektioner skulle kunna förebyggas

Hälften av alla vårdinfektioner skulle kunna förebyggas
Äldre över 75 år drabbas oftare och allvarligare av vårdrelaterade infektioner än yngre. Arkivbild: Istockphoto

Varje år drabbas 65 000 patienter av infektioner i vården. Urinvägsinfektioner och infekterade sår efter operationer är vanligast. Vårdrelaterade infektioner bidrar till att cirka 1 500 patienter per år dör i samband med sjukhusvård.

Det visar en ny rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, som bygger på journalgranskningar från 60 sjukhus i landet.

De vårdrelaterade infektionerna har minskat något de senaste åren, men står fortfarande för omkring en tredjedel av alla vårdskador och ger stora merkostnader samt mycket lidande för patienterna.

Stora skillnader i landet

– Det finns åtgärdsprogram som många använder, men inte alla. Chefer och ledare på olika nivåer behöver se över vad som kan göras bättre, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

Det är stora skillnader mellan landstingen. I Jämtland/Härjedalen får 14,1 procent en vårdrelaterad infektion – medan det i Kalmar bara sker vid 2,1 procent av vårdtillfällena. Näst högst låg Östergötland med 8,7 procent. Varför det ligger så högt i just Jämtland/Härjedalen ska nu utredas närmare.

Sepsis fjärde vanligast

Journalgranskningen visar att mellan en tredjedel och hälften av alla vårdrelaterade infektioner,VRI, skulle kunna förebyggas. I studien framkommer det också att:

  • Andelen vårdrelaterade infektioner ökar när patienter vårdas på en annan avdelning än där de hör hemma.
  • Sepsis var den fjärde vanligaste VRI-typen och hade starkast samband med dödsfall.
  • Den genomsnittliga vårdtiden för vårdtillfällen utan skador var 6,3 dagar och för vårdtillfällen med VRI var medelvårdtiden 16,6 dagar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida