ledarskap

Inte lätt att vara chef i vården

Inte lätt att vara chef i vården
Många chefer i vården har dåligt administrativt stöd vilket gör att pappersarbetet tar över. Arkivbild: Mostphotos

Bristande stöd, mycket administration och otydliga roller. Det är många saker som gör det svårt att vara chef inom hälso- och sjukvården. Vårdanalys har granskat vårdens ledarskap och vad som krävs för att det ska fungera bättre.

26 oktober 2017

Victoria Bruun, avdelningschef på en psykiatrisk vårdavdelning i Värmland, fick Vårdförbundets pris som ”årets vårdchef”. Hon är en orädd ledare som lyckas få med sig sina medarbetare och rekrytera sjuksköterskor när andra misslyckas. Vårdfokus artikel om henne är veckans mest lästa och har fått över 700 gilla-markeringar på vår Facebooksida. Helt klart tycker väldigt många att bra ledarskap är en viktig fråga.

Motstridiga intressen

Men det finns många utmaningar när det gäller chefskapet i hälso- och sjukvården. Det skriver Vårdanalys i en ny rapport. Myndigheten har på regeringens uppdrag kartlagt problemen, eller utmaningarna som man skriver, och tagit fram förslag på åtgärder.

Att vara ledare inom hälso- och sjukvården handlar om att kunna verka i en komplex miljö med många och ibland motstridiga intressen från politiker, förvaltning, professioner och patienter. Det här är några av problemen som chefer i vården har, enligt Vårdanalys:

  • Det finns inte alltid tillräckliga stödstrukturer vilket gör att cheferna måste lägga mycket tid på administration, bemanningsfrågor och rapportering. Det minskar deras möjligheter att vara närvarande i verksamheten.
  • Det ges för litet utrymme för chefer att leda och utveckla vården. Ledarskapet försvåras av detaljstyrning.
  • Otydliga roller mellan politiker och tjänstemän.

Färre underställda

Vårdanalys ger i sin rapport flera konkreta förslag till hur staten kan stödja landsting och regioner i att utveckla och stärka ledarskapet. Det handlar bland annat om att landsting och regioner bör:

  • Minska antalet underställda för att möjliggöra ett närvarande ledarskap.
  • Ge chefer kompetensutveckling och stöd för att leda utvecklingsarbete.
  • Landstingen måste prioritera ledarskapsfrågan högre.

Mer patientcentrerat

Att vara chef ses inte alltid som en attraktiv karriärväg för vårdens medarbetare, skriver Vårdanalys i rapporten och föreslår att chefers uppdrag tydliggörs, att stödstrukturer förbättras och att kompetensutveckling erbjuds.

Rapporten tar också upp vikten av att chefer riktar sitt fokus mer mot patienternas behov och kan utveckla vården mot ett mer patientcentrerat förhållningssätt.

– Ett stärkt ledarskap är en nyckelfråga för att på ett bättre sätt möta patientens behov, säger Vårdanalys generaldirektör Fredrik Lennartsson i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida