Kritiken mot psykiatrin på Sunderby sjukhus tillbakavisas

Kritiken mot psykiatrin på Sunderby sjukhus tillbakavisas
Verksamhetschefen Pia Byström håller inte med om kritiken från Vårdförbundet.

Verksamhetschefen inom psykiatrin i Norrbotten håller inte alls med om att det finns stora brister i arbetsmiljön. Hon har aldrig hört talas om att cheferna brister i sin uppskattning mot personalen och protesterar mot bilden av att arbetsgivaren inte värderar sjuksköterskors specialistkompetens.

19 april 2013

I går skrev Vårdfokus om de brister i arbetsmiljön som lyfts fram av Vårdförbundet i en anmälan till Arbetsmiljöverket. I dag svarar verksamhetschefen för psykiatrin på Sunderby sjukhus, Pia Byström, att hon inte alls håller med om kritiken och att den bitvis är felaktig.

Bland annat förnekar hon att erfarna psykiatrisjuksköterskor ska ersättas med studenter från grundutbildningen för att klara sommaren. Däremot kan studenter komma att rekryteras som en extra omvårdnadsinsats till patientarbetet.

– Sommaren är under kontroll. I dagsläget arbetar enhetschefen med lite olika alternativ. Exempelvis flera reduceringar i verksamheter.

Pia Byström förklarar att chefer alltid har anledning att förbättra arbetsmiljön.

– Men att det skulle vara så stora brister här som Vårdförbundet hävdar stämmer inte. Jag har själv arbetat som enhetschef inom psykiatrin i 13 år och har goda kontakter med enhetschefen på en av de avdelningar som kritiseras. Jag vet att hon har gjort stora insatser för att förbättra arbetsmiljön, säger hon.

Uppsägningar beror på annat

Att 18 sjuksköterskor har slutat under de senaste två åren stämmer. Men att det skulle bero på brister i arbetsmiljön håller Pia Byström inte med om.

– Jag har inte hela bilden av vilka orsaker som ligger bakom, men vet att enhetschefen har haft avslutande samtal med alla. Det är inte arbetsmiljön som har varit i fokus.

En del av kritiken mot ledningen handlar om brist på uppskattning från cheferna, och om att arbetsgivaren inte värdesätter sjuksköterskor med specialistkunskap. När det gäller uppskattningen svarar Pia Byström att hon aldrig har hört de uppgifterna tidigare.

– Att vi inte skulle värdesätta specialistkunskap stämmer inte. Vi satsar på att utbilda anställd personal och tycker det är önskvärt att många är psykiatrisjuksköterskor. Men de är inte lätta att rekrytera. De flesta som söker sig till akutpsykiatrin har bara grundutbildning, säger hon.

Alla passar inte 

Vårdförbundet tycker att arbetsgivaren ska satsa på högre löner för att öka rekryteringsmöjligheterna.  Pia Byström vill inte uttala sig om löneläget inom psykiatrin i Norrbotten.

– Men jag kan säga så mycket att rent generellt anser jag att sjuksköterskornas löner är för låga.

Även om parterna har helt olika uppfattningar betonar Pia Byström att kritiken tas på största allvar och att en dialog mellan ledningen och Vårdförbundet nu inletts.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida