Arbetsmiljö

Ministern hoppas att ny strategi får ner sjuktalen för kvinnor

Ministern hoppas att ny strategi får ner sjuktalen för kvinnor
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hoppas mycket på Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön.

Regeringen vill hejda de ökade sjukskrivningarna med satsningar på den psykosociala arbetsmiljön. Nyligen presenterades en strategi för ett friskare arbetsliv.  

3 februari 2016

Sjuktalen ökar – särskilt bland kvinnor i kontaktyrken. Görs ingenting kommer sjukskrivningarna, enligt Försäkringskassans prognos, kosta ytterligare 14 miljarder om fem år. I ett försök att hejda utvecklingen har regeringen tagit fram en arbetsmiljöstrategi.

– Många blir sjuka av sitt arbete och den arbetsrelaterade ohälsan har ökat sedan 2010. Det är en utveckling som måste vändas rätt, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när arbetsmiljöstrategin presenterades.

Tre olika fokus

De närmaste åren satsas 100 miljoner kronor per år på arbetsmiljön. Strategin har fokus på tre områden: nollvision mot dödsolyckor på arbetsplatser, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö.

Regeringen vill stärka insatserna mot stress, arbetsmiljöproblemen i kontaktyrken, gränslöst arbetsliv och kränkande särbehandling. Därför har Ylva Johansson höga förväntningar på Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla den 31 mars.

– Den nya föreskriften innebär en stor förändring. Arbetsmiljölagen är en ramlag och det har varit omöjligt för skyddsombud att agera utan en förskrift som reglerar den psykosociala arbetsmiljön. Nu får de möjligheter till det, säger hon.

Bara en rekommendation

Ywonne Björkman, skyddsombud i Vårdförbundets avdelning i Skåne, är inte fullt lika förhoppningsfull över vilka möjligheter den nya föreskriften ger.

– Vårdförbundet har länge drivit kravet på ett hållbart arbetsliv och hälsosamma arbetstider så det är bra att frågan lyfts av regeringen, men föreskriften är rent juridiskt inte mer än en rekommendation. Om arbetsgivaren utnyttjar arbetsmiljölagen maxgräns när det gäller förläggning av arbetstid så hjälper det inte med en föreskrift, säger hon.

Däremot tycker hon det är bra med tydliga skrivningar som reglerar den psykosociala arbetsmiljön.

– Det har varit svårt att påtala riskerna eftersom den psykosociala arbetsmiljön inte är mätbara utan mer en upplevelse.

Satsar på Arbetsmiljöverket

I sin arbetsmiljöstrategi ger regeringen också Arbetsmiljöverket nya uppdrag – bland annat att genomföra tillsyn inom bemanningsbranschen. 60 av årets 100 miljoner satsas på myndigheten som i och med det har kunnat rekrytera 50 nya inspektörer, berättar tillsynschefen Håkan Olsson.

– Vi håller på att analysera vad regeringens uppdrag innebär för oss och hur det påverkar de redan planerade tillsynsuppdragen. Men en hel del av regeringens prioriterade områden har redan prioriterats av oss. Det gäller både den psykosociala arbetsmiljön och ett hållbart arbetsliv, säger han.

Saknar Arbetslivsinstitutet

Två utredningar tillsätts också. En ska kartlägga arbetslivets utmaningar och skyddsombudens roll, och en ska föreslå hur ett centrum för att sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor kan utformas.

– Arbetslivsinstitutet har fattats oss – vi vill hitta ett modernt sätt att samla kunskap om arbetsmiljöfrågorna. Det är viktigt att ta in det nya som händer i arbetslivet, säger Ylva Johansson.

Regeringen vill fortsätta att diskutera strategin med arbetsmarknadens parter och för att fördjupa det trepartsarbetet vill man inrätta ett dialogforum.

– Vi har inrättat ett diskussionsforum med parterna och behöver fortsätta att diskutera, till exempel hur vi gemensamt ska arbeta mot mobbning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida