Psykisk ohälsa

Nästan dubbelt så många sjuka av mobbning

Nästan dubbelt så många sjuka av mobbning
Psykolog Stefan Blomberg kallar mobbning för nålstickens tortyr. Foto: Rikard Knutsson

Förra året fick Försäkringskassan 1 160 anmälningar om arbetssjukdomar på grund av mobbning, eller kränkande särbehandling. Det är nästan en fördubbling sedan 2010.

2 november 2016

Den psykiska ohälsan i arbetslivet ökar och kvinnor inom vård, skola och omsorg är särskilt utsatta. Bland dem har arbetsskador och arbetssjukdomar som beror på organisatoriska och sociala faktorer, där kränkande särbehandling är en del, ökat med totalt 83 procent under de senaste fem åren.

Ökningen innebär att den psykiska ohälsan har gått om belastningsskadorna och blivit den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdom. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket, som bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan.

Problem med chefen

Statistiken visar också att bland de arbetssjukdomar som anmäldes mellan 2011 och 2015 berodde drygt hälften på problem i relation till chefer.

Psykologen Stefan Blomberg, vid Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Linköping, träffar patienter som har blivit mobbade. Han berättar att många av dem han möter har varit högpresterande personer och att deras problem har börjat när de kommit till en homogen och väl inarbetad grupp och börjat ta plats, eller ifrågasatt hur saker och ting görs.

– I en dålig organisation kan vem som helst bli utsatt. En passiv, frånvarande och svag chef skapar en grogrund för mobbning, säger han.

Nålstickens tortyr

Mobbning är betydligt vanligare inom offentlig sektor och det tror Stefan Blomberg beror på att cheferna där saknar förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

– När organisationerna slimmas och arbetsbelastningen ökar då ökar konfliktrisken och dåligt hanterade konflikter kan utvecklas till mobbning.

Han kallar mobbning för en nålstickens tortyr och anser att den maktlöshet som patienterna upplever går att jämföra med traumasymtom.

Läs mer om mobbning på jobbet i nya numret av Vårdfokus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida