Alarmerande situation

Nödrop från chefer på SOS Alarm

Nödrop från chefer på SOS Alarm
Cheferna på SOS Alarm varnar för vad det ökade trycket på larmnumret kan leda till. Foto: SOS Alarm

Antalet samtal har ökat kraftigt och blivit allt mer komplexa de senaste åren. Nu varnar SOS Alarms chefer för att de får allt svårare att klara det ökade trycket på larmtjänsten.

Sveriges larmnummer 112 ser till att rätt resurser kommer på plats så fort som möjligt vid olyckor och akuta sjukdomsfall. Under de senaste fem åren har antalet nödsamtal ökat med 17 procent och nu är SOS Alarms vd och verksamhetschefen för alarmering och beredskap oroliga över den stadiga ökningen.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver de båda cheferna att ökningen, till skillnad mot tidigare toppar, inte visar tecken på att plana ut. Att Sveriges befolkning har ökat från nio till tio miljoner på tio år och att antalet personer över 65 år har ökat med 30 procent anser de är två anledningar till att samtalen har blivit så många fler.

Fler samtal och högre krav

Lördagen den 20 augusti tog larmoperatörerna emot 12 360 samtal, vilket är omkring 3 000 fler än vanliga lördagar. Samtalen blir inte bara fler, påpekar de båda cheferna, de blir också allt mer komplexa. Mobiltelefonerna innebär att fler ringer samtidigt i samma ärende, samtalen på främmande språk är fler och kraven på dokumentation mer omfattande än tidigare.

Cheferna på SOS Alarm anser att fler personer och fler funktioner behövs om det ska gå att svara så fort på samtalen som de hjälpsökande förväntar sig. Dagens läge ställer stora krav på personalen och utbildning av nya operatörer tar upp till nio månader, så att snabbt kalla in extrapersonal är ingen lösning.

I artikeln varnar ledningen för att det kommer att bli allt svårare att komma fram på larmnumret 112 och längre svarstider betyder att hjälpen dröjer i akuta situationer. SOS Alarm har genomfört effektiviseringar av olika slag, men det cheferna anser behövs är ett förnyat och ekonomiskt hållbart uppdrag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida