Ny studie. Bra chef ger god hälsa

Medarbetare som anser att de har bra chefer har lägre sjukfrånvaro och upplever sig ha bättre hälsa. Det visar en undersökning i folkhälsovetenskap från Mälardalens högskola som bygger på enkätsvar från 10 000 anställda inom vård och omsorg i 60 kommuner. Svaren visar att chefen är avgörande till exempel för hur man klarar etisk stress, och krav som kommer från många olika håll. Det lönar sig för arbetsgivarna att utveckla hälsofrämjande ledarskap där chefer ger medarbetare bekräftelse, medinflytande och där de tillåts använda sina kunskaper. Även andra åtgärder, som friskvård och stödsamtal individuellt eller i grupp, får medarbetare att må bra.

Undersökningen heter: Verksamhetsstyrning, arbetsmiljö och hälsa i kommunal vård och omsorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida