Propagerar för personcentrerat

Propagerar för personcentrerat
För Petra Lindstedt handlar personcentrerad vård om trygghet och autonomi för patienterna.

Cheferna behövs om vården ska bli personcentrerad. Hälso- och sjukvårdsdirektörens rådgivare, Petra Lindstedt, kommer att ?driva på.

Personcentrerad vård innebär att patientens berättelse, behov och resurser står i centrum. När Vårdförbundet under hösten bjöd in till en inspirationsdag för chefer konstaterades att de behövs för att driva det paradigmskifte som den personcentrerade vården sägs innebära.?

Enligt Inger Ekman, professor i omvårdnad och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård, GPCC, är det inte bara en metod, utan ett förhållningssätt som hon hoppas ska utvecklas till en folkrörelse. En omställning som behövs — både av etiska och ekonomiska skäl.??

Petra Lindstedt, som har haft olika chefsuppdrag i Region Gävleborg och numera är rådgivare till hälso- och sjukvårdsdirektören, var med på inspirationsdagen. För henne handlar personcentrerad vård om trygghet och autonomi för patienterna.?

— Det är viktigt med lätttillgänglig information. En välinformerad patient är en trygg patient och den som äger sin egen journal, får sina labbsvar direkt till sin mobil till exempel, kan bli mer delaktig och påverka sin egen vård och behandling, säger hon.?

På vilket sätt är personcentrerad vård en viktig chefsfråga??

— För att chefen inte styr bara det dagliga arbetet utan också den värdegrund som präglar verksamheten; det förhållningssätt, bemötande och den kvalitet som medarbetarna strävar efter.?

Petra Lindstedt har försökt att involvera både patienter och anhöriga när vårdprogram och rutiner tagits fram, men tycker ändå att hon har gjort för lite.

??Kommer det att förändras nu när du är rådgivare åt hälso- och sjukvårdsdirektören?

?— Jag kommer att vara delaktig i flera strategiska förbättringsarbeten. Bland annat med projektet Vår gemensamma patient där vi tittar på patientens flöden genom vården och intervjuar patienter kring vård och behandling. Betydelsen av personcentrerad vård blir också en viktig del i introduktionen av nya medarbetare. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida