Ledarskap

Så vill nya chefssjuksköterskan lösa bemanningskrisen

Så vill nya chefssjuksköterskan lösa bemanningskrisen
Anki Snygg har varit chefssjuksköterska i ett par veckor. Hon hoppas kunna ingjuta lite mer hopp hos personalen. Foto: Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus i Borås förstärker sjukhusledningen med en chefssjuksköterska. Anki Snygg för in omvårdnaden i den högsta ledningsgruppen och förklarar att hon vill se över vad sjuksköterskor måste göra och vilka arbetsuppgifter andra yrkesgrupper kan sköta. 

12 oktober 2018

Den 1 oktober tillträdde Anki Snygg tjänsten som chefssjuksköterska på Södra Älvsborgs sjukhus.

Med en bakgrund som verksamhetschef på sjukhusets anestesiklinik har Anki Snygg tidigare erfarenhet av att delta i ledningsgruppsarbete. Men chefssjuksköterskans viktiga roll understryks genom att hon, tillsammans med stabschefer, biträdande sjukhusdirektör och sjukhusdirektör, ingår i sjukhusets högsta ledningsgrupp.

Hon har alltid känt att hennes tankar om omvårdnadens utveckling har varit värdefulla för sjukhusledningen. Tankar som handlar mycket om hur arbetet på sjukhuset ska organiseras för att hitta lösningar på personalbrist och vårdplatsbrist.

Nått vägs ände

– Jag ser det som att vi kommit till vägs ände med det sätt vi arbetar på. Vi försöker bemanna avdelningar med sjuksköterskor och undersköterskor, men de räcker inte till. Och är det svårt nu kommer det bli ännu svårare med allt fler multisjuka äldre som behöver vård.

Anki Snygg ser två lösningar. Den ena handlar om att se över vad sjuksköterskor måste göra och vilka arbetsuppgifter andra professioner kan ta över. En lösning som tidigare har presenterats av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting och då mött en hel del protester.

– Det kan jag förstå. Att förändra en yrkesroll är inget man gör i en hast, men om vi ska kunna erbjuda god vård och vård till alla som behöver den måste vi arbeta på ett annat sätt. Ett led i det är att samarbeta mer med högskoleutbildningarna. Alltför ofta möter vi nyutbildade sjuksköterskor som säger: ”hjälp det här var inte alls vad jag trodde”.

Bör leda vårdteamet

Chefssjuksköterskan vill bort från synen att sjuksköterskor ska göra allt och att alla ska göra samma saker. Hon vill att kåren mer ska fokusera på att leda vårdteamet och att erfarna kolleger ska få ett större ansvar, till exempel som mentorer till nya kolleger.

– Vi är inte bara en pinne i schemat och utbytbara. En utmaning för hela Västra Götalandsregionen är att införa modeller med karriärvägar där kompetens- och löneutveckling kan följa på ökat ansvar och nya arbetsuppgifter. En tanke är att kunna dela sin tid mellan arbete på avdelning och utvecklingsarbete, säger Anki Snygg.

Vilka ska kunna ta över arbetsuppgifter från sjuksköterskor, enligt Anki Snygg? Hon understryker vikten av att ta tillvara på kompetensen hos alla i teamen och anser att de skulle kunna omfatta fler än sjuksköterskor och undersköterskor. Sjukvårdsbiträden till exempel. Eller fysioterapeuter. Och, inte minst viktigt, omsorgskoordinatorer.

För den andra lösningen på sjukvårdens problem anser hon är samverkan. För henne är en bättre samverkan mellan akutsjukvård, primärvård och kommunal omsorg en ödesfråga.

Det går åt rätt håll

– Samverkan är nödvändig för att lösa vårdplatsbristen. Dessutom är det bättre att skicka frisk personal till patienters hem än att skicka gamla multisjuka patienter till akuten. Det bästa vi kan göra för att ge alla patienter en god vård är att samverka bättre, till exempel i närvårdsteam. Det kommer att ta tid, men redan nu går det åt rätt håll.

Chefssjuksköterskan anser inte att omvårdnaden har tappat i betydelse på våra sjukhus. Den snarast blomstrar – åtminstone på Södra Älvsborgs sjukhus. Hon vill fortsätta driva den utvecklingen och hon tror att både bemanningsfrågan och vårdplatsbristen går att lösa.

– Jag skulle vilja ingjuta lite mer hopp i personalen. Få upp kämparglädjen. Det är lite trött bland sjuksköterskorna nu och jag förstår varför, men vi har världens roligaste jobb. Vi kommer att lösa det här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida