kompetensutveckling

Sahlgrenskas chefer vässar sitt ledarskap

Sahlgrenskas chefer vässar sitt ledarskap
Elisabeth Tejlin, Stephen Selindh och Ruth Wickelgren tycker att de fått många nya lärdomar genom ledarskapsutbildningen.

De bygger nätverk, blir tryggare, får kontakt med ledningen och lär sig hantera konflikter. Det säger tre chefer inom Sahlgrenska universitetssjukhuset som genomgått ett unikt program för chefsutveckling.   

Sammanlagt 500 avdelnings- och första linjens chefer ska gå utbildningsprogrammet. Den första omgången startade 2017 och i höst startar den sista gruppen. Sahlgrenska universitetssjukhuset har aldrig tidigare gjort en så stor satsning på sina chefer, enligt sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg.

– Chefernas roll för medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö och för att nå våra mål kan knappast överskattas. Vi vill också stå för ett nära ledarskap, säger hon.

Prata om ledarskapsrollen

Stephen Selindh är vårdenhetschef på njur- och dialysmottagningen vid Östra sjukhuset. Han ingick i den första gruppen som gick programmet.

– När jag fick höra om detta tänkte jag: äntligen! Jag tycker det är väldigt bra att alla chefer går utbildningen och att det är obligatoriskt, det ger dignitet och förpliktigar. Jag uppskattade särskilt våra grupparbeten. Vi diskuterade ledarskapsrollen mycket, hur man blir utsatt i olika situationer och hur man kan hantera konflikter, säger han.

Motsvarat förväntningarna

På Östra sjukhuset finns också Ruth Wickelgren som är överbiomedicinsk analytiker och enhetschef inom klinisk kemi.

– Utbildningen har verkligen motsvarat mina förväntningar och gett mig ett större kontaktnät. Att få diskutera med andra var nog viktigast av allt. Man ser att vi delar problem och glädjeämnen och förstår att det inte bara handlar om mig, säger hon.

Elisabeth Tejlin, som är vårdenhetschef på akuten i Mölndal, är relativt ny i chefsrollen och tycker att utbildningen har betytt mycket för henne.

– Man behöver veta hur man ska utföra sitt uppdrag, vilka lagar, regler och bestämmelser vi har att luta oss mot. Dessutom behöver man förstå organisationen och vem man ska kontakta om olika saker. Men vi har också fått med oss hur man driver en förändringsprocess och har arbetat med konkreta uppgifter, allt från att rensa en mejlbox till hur man kan backa i en viss situation, berättar Elisabeth Tejlin.

En länk till ledningen

Hon säger att utbildningen har gjort henne tryggare som chef och att man blir modigare av att få stöd från andra och se hur de har löst saker. De tre cheferna uppskattar också att sjukhusdirektören och andra inom ledningen varit med som föreläsare.

– Det har gjort att vi fått en länk till dem och större förståelse för beslut som tas, säger Ruth Wickelgren.

Stephen Selindh håller med:

– Man har kommit närmre högsta ledningen, vi har lyssnat till dem och de har hört oss. Det har gett oss en helhetsbild och man känner att det finns en intention att vi ska prata samma språk, säger han.

Så är programmet utformat

  • 40 deltagare startar i varje omgång och delas in i grupper om 10.
  • Omfattningen är nio dagar, teoripass varvas med praktiska uppgifter enskilt eller i grupp.
  • Innehåll: framtida arbetssätt, att leda förändring, chefens roll och handlingsutrymme och uppdrag som arbetsgivare, att arbeta effektivt och hållbart, målstyrning, värdegrund, den egna ledarstilen, att lära av varandra.
  • I Sahlgrenska universitetssjukhuset ingår de sex fysiska sjukhusen Sahlgrenska, Mölndal, Östra, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Högsbo och Rågården.

Fotnot: På grund av pandemin är programstarterna nu framflyttade.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida