”Sjuksköterskor ska inte bädda och städa”

”Sjuksköterskor ska inte bädda och städa”
Helle Wijk anser att sjuksköterskors kompetens ska användas på rätt sätt.
Foto: Magnus Gotander

Brogårdens äldreboende i Mölndal ville höja kompetensen med fler sjuksköterskor. Men de flesta som sökte tjänsterna ville inte ägna sig åt praktisk basal omvårdnad. Det är heller inte deras viktigaste uppgift, det är att leda och utveckla arbetet, anser vice ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård.

Häromdagen berättade Vårdfokus om Brogårdens äldreboende i Mölndal som har krav på sig att höja sjukskötersketätheten, men inte har lyckats rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor.

Eva Kempenaar är enhetschef vid Brogårdens äldreboende. Hon är själv sjuksköterska och bekräftar att det har varit väldigt svårt att hitta sjuksköterskor som vill jobba i omvårdnadsarbetet på boendet.

– Jag har haft ett helt gäng här som har svarat på annonser vi har haft ute. Men sjuksköterskor i dag vill inte jobba med omvårdnadsarbete. De vill inte göra sådant som de anser är undersköterskearbete.

Omvårdnad huvudämnet

Men omvårdnad är ju huvudämnet i sjuksköterskornas utbildning?

– Utbildningen stämmer kanske inte alltid med den verklighet som sjuksköterskorna kommer ut till och i äldreomsorgen ser omvårdnadsarbetet kanske lite annorlunda ut än på en sjukhusavdelning, säger Eva Kempenaar.

Hon betonar att de fem sjuksköterskor som nu är kvar trivs och vill arbeta med både sjuksköterskeuppgifter och undersköterskeuppgifter. Hon säger också att det har framgått tydligt vad arbetet innebär när tjänsterna har utannonserats.

Som läget är nu tror hon att det är bra att göra om fyra sjukskötersketjänster till underskötersketjänster.

– Om jag fick bestämma skulle jag gärna se en mix av sjuksköterskor och undersköterskor, men i det här fallet passar kanske undersköterskor bättre.

Sjuksköterskan viktig i äldrevården 

Omvårdnadsforskaren Helle Wijk är styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening och vice ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård. För henne är det självklart att sjuksköterskan har en viktig uppgift i äldrevården, framför allt i att medverka till och säkerställa god omvårdnad, men även i att utveckla och utbilda inom omvårdnad.

— Självklart ska sjuksköterskor i äldrevården engagera sig i den basala omvårdnaden. Vi vet att många äldre personer behöver hjälp med basal omvårdnad i termer av nutrition, hygien och dagliga livets aktiviteter, liksom att uppleva ett meningsfullt åldrande. Det faktum att många vårdare i dagens äldrevård har ingen eller lite utbildning innebär att sjuksköterskans kompetens behöver finnas nära de äldre, säger hon.

Bädda och städa inte rätt sätt

Men hon betonar att kompetensen ska användas bra och effektivt. Att använda den för att bädda och städa tycker hon däremot inte är rätt sätt.

— Vi vet att alltfler sjuksköterskor nu söker specialistutbildningen i äldrevård och de får då en magisterexamen i omvårdnad och den kompetensen ska användas i omvårdnaden. Men de ska framför allt ha en arbetsledande och utbildande funktion, säger Helle Wijk.

Hon betonar att kompetensen ska användas på ett sätt som höjer vårdkvaliteten och gagnar den äldre personen på ett bra och effektivt sätt. Det finns många angelägna omvårdnadsområden att utveckla kring den äldre personen där sjuksköterskors kompetens behövs. Att använda den för att bädda och städa tycker hon däremot inte är rätt sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida