Ledarskap

Stärkt självförtroende gör chefen till en bättre ledare

Forskare som studerade effekten av ledarskapskurser blev förvånade över att de gjorde så stor nytta. Med stärkta självförtroenden blev cheferna mer inspirerande och förändringsbenägna.

10 februari 2017

Att ledarskapskurser gör nytta, även i längden, visar ny forskning från Karolinska institutet och Försvarshögskolan. Forskarna har undersökt hur drygt 200 chefer har påverkats av kurser i utvecklande ledarskap och i gruppdynamik.

Kvinnor tog till sig mer

Allra störst nytta gör kurserna för kvinnor på chefsposter. Vad det beror på har man inte studerat.

– Men det är i alla fall intressant att se att kvinnorna tog med sig mer av kunskaperna från utbildningen än vad män gjorde, säger Christer Sandahl, senior professor vid Karolinska institutet till nättidningen Suntarbetsliv.

I forskningsprojektet, som nyligen avslutats, har forskarna samarbetat med tio kursanordnare. De drygt 200 cheferna har svarat på enkäter innan de gått utbildningen, en månad efter och ett halvår efter kursen. Även deras medarbetare har svarat på frågor om ledarskapet före och efter utbildningen.

Tror på sig själva

När cheferna själva beskrev hur kurserna påverkade dem svarade de att deras självförtroende hade stärkts. De trodde mer på sig själva i ledarrollen. Samma iakttagelser gjorde deras medarbetare. Det är vanligt att chefer har dåligt självförtroende i synen på den egna ledarrollen, enligt Christer Sandahl.

– Kanske är det kärnan i chefsutvecklingen, att hjälpa dem att lyfta till en mer realistisk syn och ge dem en tro på att de kan utvecklas, säger han till Suntarbetsliv.

Effekten förvånar

Att kurser i ledarskap ger bättre självförtroende och på det sättet gör så pass mycket nytta hade inte forskarna väntat sig.

– Jag är faktiskt lite förvånad över att vi ser så tydliga effekter.

Det stärkta självförtroendet visade sig genom att cheferna visade mer omtanke om sina medarbetare och var mer inspirerande än tidigare. Chefer som lärt sig mer om grupprocesser drog i gång mer förändringar av arbetssätt och organisation.

Fotnot: De två ledarskapsmodeller har utvecklats av Försvarshögskolan och heter Utvecklande ledarskap och Utveckling av grupp och ledare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida