Arbetsmiljö

Stress kan bara motverkas genom sänkta arbetskrav

Stress kan bara motverkas genom sänkta arbetskrav
Forskarna Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl, vid Linköpings universitet, har studerat vad som orsakar utmattning. Foto: Eva Bergstedt

Socialt stöd och möjligheter att påverka arbetet är bra, men för att motverka stress och utmattning är sänkta krav allra viktigast. Det visar ny forskning från Linköpings universitet.

19 september 2018

Forskarna Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl vid Linköpings universitet vill slå hål på myten att höga krav i arbetet kan kompenseras med handlingsutrymme och socialt stöd. Om utbrändhet ska kunna förebyggas krävs att arbetsgivarna sänker kraven.

I en artikel i universitets nyhetstidning säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl att endast ett fåtal forskningsstudier bekräftar betydelsen av stöd och handlingsutrymme och att deras studie visar att det är något av en bekväm myt.

Tillsammans med forskare från Toronto har de båda svenska forskarna analyserat enkätsvar från 1 700 personer i yrken med olika arbetsvillkor – bland dem sjuksköterskor och personal inom äldreomsorg. Vid två tillfällen, med två års mellanrum, har medarbetarna svarat på frågor om krav, handlingsutrymme, socialt stöd och symtom på utmattning.

Kraven måste sänkas

Resultatet blir detsamma oavsett vilken organisation de arbetar i: höga krav leder till utbrändhet, trots stort handlingsutrymme och socialt stöd.

Läs också: Arbetsbelastning viktigare än arbetstider när det gäller stress

Stressen i arbetslivet ökar – inte minst inom kvinnodominerade yrken inom välfärdssektorn. Enligt forskarna i Linköping visar deras studie hur angeläget det är att förbättra arbetsmiljön genom sänkta krav innan problemen blir för stora. De har också tips till arbetsgivare och chefer: ta reda på hur medarbetarna upplever kraven via enkäter och medarbetarsamtal.

De tror mer på förebyggande arbete på organisationsnivå än på kurser i mindfulness.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida