Vårdförbundets jurist:Det gäller att bevaka sina intressen?

De allra flesta omfattas av lagen om anställningsskydd, men inte de högsta cheferna. Då är det extra viktigt att vara vaksam när anställningsavtalet formuleras.?

De som inte omfattas av lagen om anställningsskydd, las, är verkställande direktörer. I lagens första paragraf regleras vilka grupper som är undantagna från anställningsskyddet.

”Från lagen undantas dock: 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning.”

Sjukvårdens högsta chefer, som Charlotte Wäreborn Schultz i artikeln ovan, kan bli fråntagna sitt uppdrag från styrelsen.

— För att kunna verka som landstingsdirektör eller sjukhusdirektör måste man ha sin styrelses förtroende. Har man inte det är det omöjligt att stanna kvar. Detsamma gäller om man får ett uppdrag som känns omöjligt att genomföra. Även då blir det omöjligt att stanna, säger Jeanette Lindgren Dahlin, förbundsjurist på Vårdförbundet.

Anställningsformen för chefer på lägre nivåer kan se olika ut. En enhetschef eller första linjens chef har antingen en chefstjänst, eller en annan tjänst i botten och sedan ett chefsförordnande på viss tid, exempelvis tre år.

För den som har en chefstjänst gäller att arbetsgivaren måste ha saklig grund för uppsägning — till exempel arbetsbrist. Innan uppsägning sker ska chefen i första hand erbjudas en omplacering som chef, och i andra hand en omplacering inom sin profession.

Vid chefsförordnanden regleras anställningen i avtal som upprättas mellan chefen och arbetsgivaren. Då är det viktigt att bevaka att avtalet omfattar vad som händer vid en uppsägning, uppsägningstid och vad som ska hända med lönen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida