Komplext arbete

Röntgensjuksköterskan Kerstin Hillergård har avlagt licentiatexamen vid Karolinska institutet. Hennes studie visar bland annat att radiografiskt arbete är komplext och kräver olika kunskaper beroende på situation: teoretisk, praktisk, kodad kunskap för att dokumentera och förkroppsligad, det som ”sitter i händerna”. Studien heter Radiographic quality workflow: in the digitized healthcare environment.????????????

2 januari 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida