Närvård

Mobil röntgen prövas i Östergötland

Mobil röntgen prövas i Östergötland
Med mobil röntgen kan den som misstänks ha drabbats av en höftfraktur röntgas hemma i stället för på sjukhus. Arkivbild: Mostphotos

Under ett år ska Region Östergötland pröva att erbjuda människor som inte kan ta sig själva till sjukhus att bli röntgade hemma eller på särskilt boende. Målet är att permanent införa mobil röntgen i den östra länsdelen.

13 oktober 2017

De personer i de östra delarna av Östergötland som kan komma att röntgas hemma bor antingen i ett kommunalt särskilt boende eller i eget boende i samarbete med ett mobilt så kallat Alma-team (arbetsrutiner för primärvårdens distriktsläkare samt kommunsjuksköterskor).

I ett pressmeddelande från regionen förklaras att syftet med projektet är att öka tryggheten, välbefinnandet och säkerheten för de boende. När de kan röntgas hemma behöver de inte förflyttas mellan olika miljöer eller vänta på vårdgivare som ska transportera dem.

Färre till sjukhus

Förhoppningen är att det ska leda till färre ambulanstransporter och färre patienter på akut- och röntgenmottagningen. En annan fördel som lyfts fram är att personal och anhöriga slipper ordna med transporter och ledsagare för att patienten ska kunna komma till sjukhuset.

Initialt ska mobil röntgen prövas i ett ettårigt pilotprojekt som drivs av regionens diagnostikcentrum i samverkan med närsjukvården i öster, det vill säga i Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång. Målet är att förbereda för ett permanent införande av mobil röntgen i den östra länsdelen.

Sparar pengar

Mobil röntgen har funnits i Lund i hela nio år. En studie därifrån visade i fjol att det rent samhällsekonomiskt är mer än dubbelt så dyrt att röntga äldre patienter på sjukhus än att ta bilderna med mobil röntgen.

Ändå har modellen inte spridit sig. Mobil röntgen har länge diskuterats i Västra Götaland som nyligen beslutat att avvakta. I Stockholm påbörjades en upphandling av mobil röntgen för två år sedan. Då sades det att tjänsten tidigast skulle kunna tas i drift i år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida