Cancervård

Nationella testbädden för strålterapi permanentas

Nationella testbädden för strålterapi permanentas
Med hjälp av den nationella testbädden för innovativ strålterapi kan forskare, kliniker och företag testa nya metoder och tekniker på ett stort antal patienter och sedan sprida resultaten till sjukhusen. Foto: Anders Norderman

För tre år sedan bildade strålterapiavdelningarna vid landets sju universitetssjukhus ett nätverk för att driva utvecklingen framåt inom vården av cancersjuka. Nu permanentas verksamheten.

10 januari 2017

Testbädden för innovativ strålterapi, som nätverket kallas, är en mötesplats där ledande experter inom vården, industrin och universiteten samverkar för att tillsammans ta fram och kvalitetssäkra innovationer inom strålbehandling.

Genom att nya metoder, tekniska lösningar och nya processer sprids via nätverket kan de snabbare än tidigare börja användas i vården. Förhoppningen är att detta ska leda till en bättre och mer likvärdig cancervård runt om i landet.

Lättare att utvärdera

Om ett företag vill pröva en ny teknik måste det först godkännas, men när det väl är gjort får förtaget snabbt tillgång till betydligt fler patienter än om det själv hade kontaktat enstaka strålterapiavdelningar.

Likadant är det för forskare vid universitet och högskolor som enkelt når betydligt fler patienter än om de skulle göra sina studier på något eller några få sjukhus. Personalen på Testbädden hjälper till att koordinera testerna på flera sjukhus samtidigt.

En gemensam utvärderingsmodell för hur vården ska utvärderas tagits fram.

– När vi gjorde en enkät för att ta reda på hur patienter upplevde en viss metod kunde man utvärdera den mallen på flera sjukhus samtidigt och få in 820 svar på en dag, säger projektledaren Peter Söderman i en artikel som lagts ut på Karolinska universitetssjukhusets webb.

Skapat kvalitetsregister

De sju universitetssjukhusen som ingår i nätverket har tillsammans skapat en gemensam databas för strålningsdata samt ett nationellt kvalitetsregister.

De första tre åren har testbädden fungerat som ett projekt och koordinerats från Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset. Nu när samarbetet är etablerat blir nationella testbädden permanent och under 2017 skapas även en egen organisation.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida