Röntgenveckan 2017

Specialistutbildning är en avgörande framtidsfråga

Specialistutbildning är en avgörande framtidsfråga
Arbetssätten utvecklas, idag jobbar röntgensjuksköterskor tillsammans med kirurg- och narkosteam på hybridsalar. Foto: Peter Magnusson

Att röntgensjuksköterskor får möjlighet till utveckling är det allra viktigaste för att säkra tillgången på personal och få en röntgenverksamhet av god kvalitet. En reglerad specialistutbildning är helt avgörande för framtiden, konstaterades det på Röntgenveckan.

15 september 2017

Det är bråttom nu med röntgensjuksköterskors yrkesutveckling. I hela Vårdsverige görs stora investeringar i ny bildteknik. Samtidigt utvecklas arbetssätten, idag jobbar röntgensjuksköterskor tillsammans med kirurg- och narkosteam på hybridsalar.

Ändå är möjligheterna att utvecklas inom yrket än så länge begränsade, samtidigt som det råder brist på röntgensjuksköterskor – en trend som måste brytas snabbt innan de stora pensionsavgångarna som kommer ske de närmsta årtiondena.

Regeringen utreder

Lösningen på problemet diskuterades på Röntgenveckan och kan sammanfattas med en mening: det behövs en reglerad specialistutbildning.

Sedan fyra år har Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor kämpat för att detta ska bli verklighet. Och på senare tid har det börjat röra på sig. Förra året lade organisationerna fram ett konkret och genomarbetat förslag på en reglerad specialistutbildning i radiografi med skyddad yrkestitel. Och nu, i somras, beslutade regeringen att tillsätta en utredning som närmare ska undersöka behovet av en reglerad specialistutbildning, och hur den bör läggas upp.

Behöver driva på

– För oss är inte frågan om det här ska ske, utan när det ska ske. Men ytterst är det upp till regeringen att fatta ett beslut, och där har vi ett stort ansvar. Alla, oavsett om man är röntgensjuksköterska eller inte, behöver engagera sig i frågan och driva på. Vi kommer inte få något serverat på ett silverfat, säger Johan Larson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Nyligen avslutades två forskningsstudier, där röntgensjuksköterskor tillfrågades om yrkets utveckling fram till i dag och hur framtiden kan tänkas bli. Den visade tydligt att yrkets ställning just nu står inför stora utmaningar. Bristen på röntgensjuksköterskor gör att arbetsgivarna låter andra yrkesgrupper gå in och ta över arbetsuppgifter. Samtidigt som den nya tekniken innebär att behovet av specialisering ökar allt mer.

Det här vill röntgensjuksköterskorna

De förhoppningar som var viktigast för röntgensjuksköterskorna i studien var ”god tillgång på personal” och ”utvecklingsmöjligheter”. Utifrån det lade forskarna fram fyra tänkbara framtidsscenarion.

– För oss var den här studien ganska mycket riktad till chefer inom vården. För nu har de fått se vad röntgensjuksköterskorna vill. Det kan vara svårt att hinna med båda saker; att ordna en god tillgång på personal och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Ska man välja en sak så är det sistnämnda bäst, för då ser framtiden ganska ljus ut för röntgensjuksköterskor. Deras yrke kommer då att finnas kvar och utveckla till en stark ställning, säger Kent Fridell, en av forskarna bakom studien.

Det här har några arbetsgivare förstått. Region Skåne har inte haft tålamod att invänta en reglerad specialistutbildning. I stället har ett antal specialisttjänster utlysts för de som pluggar eller redan har en magisterexamen.

Flera vinster

Och i Norrköping, på Vrinnevisjukhuset, har två röntgensjuksköterskor fått åka till England och utbilda sig till beskrivande radiografer, något som Vårdfokus tidigare berättat om. I dag tolkar de bilder av det perifera skelettet.

– Vi kan se att kvaliteten på bilderna har höjts, eftersom radiograferna har en fot i båda läger och kan prata med sina kolleger om hur bilderna tas. Samtidigt har kostnaderna för den externa granskningen gått ner. Så vi kan se flera vinster med den här utbildningen, säger Håkan Gustafsson, verksamhetschef på röntgenkliniken i Norrköping.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida