Strålsäkerhet: ”Använd röntgensjuksköterskors kompetens”

Strålsäkerhet: ”Använd röntgensjuksköterskors kompetens”
Gunnela Örnberg, ordförande för Svensk förening för röntgensjuksköterskor, vill se ett bättre tillvaratagande av röntgensjuksköterskornas kompetens på strålskyddsområdet. Foto: Privat

Med anledning av larmen om brister i landstingens strålsäkerhet anser Svensk förening för röntgensjuksköterskor att yrkesgruppens kompetens bör tas till vara bättre. Till exempel genom strålskyddsutbildning och metodutveckling på avdelningar även utanför röntgen.

Röntgensjuksköterskors kunnande är en viktig pusselbit när det gäller att komma till rätta med landstingens undermåliga strålskyddsarbete. Det anser Svensk förening för röntgensjuksköterskor med anledning av den granskning som Strålskyddsmyndigheten gjort av nio landsting.

– Röntgensjuksköterskan har kompetens att utföra röntgenundersökningar med hög strålsäkerhet och kan tillsammans med sjukhusfysiker ge introduktionsutbildning och hjälpa till att utveckla metoder för röntgenundersökningar vid externa enheter, säger Gunnela Örnberg, röntgensjuksköterskeföreningens ordförande.

Gunnela Örnberg säger också att röntgensjuksköterskor tidigare hade en mer framträdande roll på sjukhusen när det kom till strålskyddsarbete, men att detta försvunnit mer och mer.

– Tidigare var det alltid röntgensjuksköterskor som utförde röntgenundersökningar på till exempel operation. Tyvärr förekommer det väldigt sällan i dag vilket har lett till att kompetensen på kliniker utanför röntgenavdelningarna har minskat dramatiskt, säger hon.

Men för att se mer exakt var felen ligger behövs också en tydligare helhetsbild. Ett annat sätt att få upp frågan på dagordningen är därför genom revisioner, säger Gunnela Örnberg.

– På så sätt kan vi se bristerna i arbetet och upprätta handlingsplaner för att åtgärda dem.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida