Valet 2018

Troligt maktskifte i Region Skåne

Troligt maktskifte i Region Skåne
Röntgensjuksköterskan och moderaten Mavis Zander vill gärna se att det nås större politisk enighet i många av de svåra sjukvårdsfrågorna i regionen.

Efter fyra års minoritetsstyre av S och MP tyder mycket på att det blir allianspartierna som tar över i Region Skåne. Röntgensjuksköterskan och moderaten Mavis Zander gläds åt valresultaten, men hade önskat att de slapp bli beroende av SD.

10 september 2018

– Det hade varit bättre att ha en klar vinnare, en majoritet. Det är aldrig bra att bli beroende av Sverigedemokraterna. Men på det stora hela tycker jag att det är bra att vi får ett maktskifte.

Det säger röntgensjuksköterskan Mavis Zander som i dag företräder Moderaterna som vice ordförande i regionens personalnämnd. Hon är en av de politiker som Vårdfokus intervjuade inför valet.

Alliansen får flest mandat

  • Enligt det preliminära valresultatet (sluträkningen blir klar om drygt en vecka) får de fyra allianspartierna 62 av 149 mandat i regionfullmäktige, vilket är 6 fler än under den gångna mandatperioden.
  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet tappar 15 mandat, medan Vänsterpartiet går framåt med 2 mandat.
  • Sverigedemokraterna ökar från 23 till 30 mandat vilket innebär att de får en än tyngre position som vågmästare i de fall blocken inte kommer överens.

Nuvarande ordföranden i regionstyrelsen, Henrik Fritzon (S), har ännu inte gett upp hoppet om att även fortsättningsvis kunna styra regionen, men över blockgränserna. Han hoppas få med sig något eller några mittenpartier.

– Jag tror att det vore det bästa för Skåne, och kommer att sondera intresset för det under måndagen, sa han tidigt på morgonen till Sydsvenskan.

Moderaternas starke man, Carl Johan Sonesson, gick dock tidigt ut i medierna och förklarade att det blir regimskifte. Han tror inte att något av de andra allianspartierna är villiga att lämna nuvarande block.

Vill korta köerna

Även Mavis Zander tror att det nu bli Alliansen som tar över rodret. På frågan vad som i så fall kommer att förändras skrattar hon.

– Oh, det är många saker, men vi har ju gått till val på att få ner sjukvårdsköerna och göra vården mer tillgänglig för medborgarna. Det blir nog det första vi tar tag i. I dag arbetar vi i vården på ett sätt som är lite förlegat. Mycket av det administrativa arbetet kan göras av andra än läkare och sjuksköterskor.

Moderaterna har föreslagit att något av Skånes alla sjukhus på prov borde styras och ledas av personalen, i stället för av politikerna i regionen.

Vill ha breda överenskommelser

– Det hade varit väldigt spännande om vi kunde förverkliga det under den kommande mandatperioden. Medarbetarna sitter inne med väldigt mycket kunskap, idéer och innovationstankar som är värda att prova, säger Mavis Zander som inte är främmande för att diskutera frågan över partigränserna.

Hon är överhuvudtaget inställd på att stora frågor om hur sjukvården ska utvecklas över tid bör förhandlas fram i så bred överenskommelse som möjligt mellan de olika partierna. I den gigantiska organisation som sjukvården utgör tar det tid innan beslut får effekt. Med ständiga byten av de politiska maktpositionerna i regionen hinner nya beslut knappt träda i kraft förrän det kommer nya politiska direktiv.

– Det gynnar varken medborgarna, medarbetarna eller verksamheterna, säger Mavis Zander.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida