Arbetstider

Ambulanspersonalen förlorade jourstriden

Ambulanspersonalen förlorade jourstriden
– De ekonomiska besparingar som arbetsgivaren tror sig göra med införandet av jourtid har redan gått förlorade eftersom så många sagt upp sig på grund av det här, säger Anna Bergström, ordförande för Vårdförbundet i Gävleborg. Foto: Privat

Nu är det klart. Arbetsgivaren vann striden om ambulanspersonalens jourtider i Gävleborg. Från och med den 15 april ersätts deras aktiva arbetstid på nätterna med jourtjänstgöring.

– Vi är så klart jättebesvikna. Vi har verkligen försökt bevisa för arbetsgivaren att det här inte är bra för ambulanssjukvården i Gävleborg, säger säger Anna Bergström, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Gävleborg.

Enligt Anna Bergström har hittills ett tiotal ambulanssjuksköterskor sagt upp sig i protest mot förslaget. Nu när de centrala förhandlingarna är avslutade i oenighet och arbetsgivaren ensidigt beslutat att ersätta aktiv arbetstid med jourtid befarar hon att ännu fler medlemmar kommer att lämna verksamheten.

Får lägre lön

Anledningen till att arbetsgivaren har velat ersätta aktiv nattjänstgöring med jour är de stora övertidskostnaderna. Förra året landade de på nära tio miljoner kronor. Även i fortsättningen kommer personalen att få övertid när de rycker ut, men i övrigt gäller vanlig jourersättning, vilket motsvarar 29,2 procent av den timersättning som personalen hittills fått nattetid.

Helena Björkman, chef för Gävleborgsregionens division för operation och diagnostik, säger sig vara medveten om de starka reaktioner som förslaget har väckt och har förståelse för det.

– Samtidigt är det så att jour i stället för aktiv arbetstid är det alternativ som har tillräcklig ekonomisk effekt. Utifrån den beläggning som råder nattetid mellan klockan 23 och 07 så bedömer vi att det här är en rimlig åtgärd, säger hon.

Anna Bergström håller inte med. De många uppsägningarna har enligt henne lett till att de besparingar man tror sig kunna göra redan gått förlorade.

– Det kommer att ta många år att återuppbygga den erfarenhet och kompetens som försvinner på grund av det här, säger hon.

Inte gett upp

Men Vårdförbundet har inte gett upp. Anna Bergström säger att de kommer att fortsätta att granska medarbetarnas arbetstider ur andra synvinklar och driva frågor för att förbättra deras arbetsmiljö.

Hon anser att grundproblemet är svårigheterna att rekrytera tillräckligt med personal och den höga korttidsfrånvaron. Förbundet har därför föreslagit andra lösningar än de som nu tas till. Exempelvis att man precis som i Dalarna bör inrätta en bemanningspool där de som är beredda att täcka upp för frånvaron i länet får ett extra förmånligt avtal.

Om ett halvår ska effekterna av jourtiderna utvärderas, vilket Vårdförbundet och arbetsgivaren är överens om.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida